Zorgverzekeraar DSW verhoogt in 2021 de zorgpremie met 78 euro per jaar (6,50 euro per maand). Met die verhoging betaal je in 2021 voor de basisverzekering bij DSW 124,50 euro per maand.

De verhoging is meer dan het kabinet tijdens Prinsjesdag voorspelde. Daar ging men uit van een gemiddelde verhoging van 59 euro per jaar.

Net als andere jaren is DSW traditioneel de eerste zorgverzekeraar die de nieuwe zorgpremie bekend maakt. Andere zorgverzekeraars zullen nog volgen, maar naar verwachting zullen velen weer wachten tot het laatste moment (12 november).

Hogere kosten

DSW geeft aan dat het grootste deel van de stijging hem zit in de extra kosten binnen de zorg. En dan met name de hogere lonen voor de zorgmedewerkers. Volgend jaar krijgen zij ruim drie procent meer loon, en dat maakt de zorg duurder.

Daarnaast gaan er meer kosten op aan dure medicijnen voor bijvoorbeeld kanker.

Afgelopen jaren konden de zorgverzekeraars nog vaak de premiestijging minder maken door het inzetten van de eigen reserves. Dit jaar zal DSW echter geen eigen reserves kunnen inzetten, gelet op de huidige reservepositie. Er is dus te weinig geld in de reserves om de premiestijging voor een deel zelf op te vangen.

Voor de zorgverzekering 2020 gaf DSW uit de reserve nog 2 euro per verzekerden uit.

Eigen risico DSW

Ook voor de zorgverzekering 2021 houdt DSW aan een iets lager eigen risico. Namelijk 375 euro, waar het verplichte eigen risico op 385 euro zit. Dit is een symbolisch gebaar tegen het, volgens DSW, te hoge eigen risico.

Het eigen risico kan opgehoogd worden met 100 euro per stap, tot een maximum van 875 euro. Daarmee krijg je maximaal 19,50 euro per maand korting op je zorgpremie.

Wachten op andere verzekeraars

Het is vooralsnog nog wachten wat de andere zorgverzekeraars gaan doen. Vaak is DSW wel een betere graadmeter dan wat de overheid op Prinsjesdag aangeeft. Wat dat betreft zou je kunnen verwachten dat de premies nog wat harder gaan stijgen dan voorspeld tijdens Prinsjesdag.

Wel is het zo dat de premiestijging van DSW vooral hoger is dan het kabinet dacht, door het niet kunnen inzetten van de eigen reserves. Als andere zorgverzekeraars wel de mogelijkheid hebben om dit te doen, kan de stijging misschien dichter in de buurt zijn bij de verwachtingen van het kabinet.

Dit is uiteraard pas te zeggen als andere verzekeraars hun premie bekend maken. Dit moet voor 12 november gebeuren. Naar verwachting zullen de meeste verzekeraars wachten tot het laatste moment. Vervolgens kan je tot en met 31 december je zorgverzekering vergelijken.