De zorguitgaven in Nederland zijn in 2018 naar een recordhoogte van 100 miljard euro gestegen. In vergelijking tot 2017 is dat een stijging van 3 miljard euro. Voor het zesde achtereenvolgende jaar groeide de uitgaven aan zorg minder hard dan de economie. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers.

De groei is met 3,1 procent de hoogste na 2010. Doordat de economie harder groeide, is het aandeel van het bruto binnenlands product (bbp, de totale waarde van de in Nederland geproduceerde goederen en diensten) wel gedaald. In 2018 ging 12,9 procent van het bbp naar de zorg. In 2017 was dat 13,2. Sinds 2012 zien we al een daling van de kosten relatief aan het bbp, toen bedroeg die nog 13,9 procent.

Kijken we naar de internationale richtlijnen, waar bijvoorbeeld kosten voor welzijn en kinderopvang niet worden meegerekend, dan kom je uit op 9,9 procent van het bbp (of 76,9 miljard euro). Voor het eerst sinds 2008 dat dit onder de 10 procent blijft.

Overzicht uitgaven

De verplichte verzekeringen (Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg en Wet maatschappelijke ondersteuning) dragen voor 83 procent bij aan de kosten. Zie hieronder een overzicht van de uitgaven aan de zorg per sector:

zorguitgaven-2018

Oorzaak van stijging zorgkosten

Kijken we naar de oorzaak van de groeiende zorgkosten, dan is dat bijvoorbeeld te vinden in het aantal mensen dat werkt in de zorg. Het laatste kwartaal van 2018 groeide met 38.000 werknemers meer dan een jaar eerder.

Verder is er een flinke stijging (+10,1 procent) aan kinderopvang kosten. Dit doordat er meer mensen recht hebben gekregen op kinderopvangtoeslag.

Daarnaast is er een stijging van 5,2 procent aan kosten voor aanbieders van huisartsenzorg. Dit komt door het beleid om mensen zo dicht mogelijk bij huis te helpen, zodat zij langer thuis kunnen blijven wonen.

Ook de uitgaven aan verpleging en verzorging stegen relatief hard, met 5,7 procent.

5.805 euro per persoon

Via verzekeringen, eigen betalingen en overheid werd er per persoon gemiddeld 5.805 euro uitgegeven aan de zorg in 2018. In vergelijking tot 2017 is dat 140 euro meer.

Naar verwachting zullen ook de zorgkosten voor 2019 en de zorgverzekering 2020 toenemen. Nederlanders zullen dit bijvoorbeeld gaan merken in een verhoogde zorgpremie.