Na zeven jaar zet het kabinet een streep door een wetsvoorstel waarmee winstuitkeringen in de ziekenhuiszorg mogelijk moesten worden. Dit schrijft minister Bruno Bruins van Medische Zorg aan de Eerste Kamer. Bruins noemt het “niet logisch” om de wet nog verder te behandelen, omdat het kabinet juist werkt aan het “voorkomen van de excessieve winsten” in de zorg.

Verbod tot winstuitkering

Het idee kwam oorspronkelijk uit het regeerakkoord van Rutte-II, vanuit oud-minister Edith Schippers. Met de wet zou het mogelijk worden om winst uit te keren aan aandeelhouders. Hiermee zou het interessanter worden voor investeerders om te investeren in de zorg. Dat zou op zijn beurt weer kunnen helpen met het inperken van de stijgende zorgkosten.

De Tweede Kamer nam in 2014 het voorstel al aan. Het ging nog niet door de Eerste Kamer heen, omdat daar nog geen meerderheid was.

Het is momenteel nog wel mogelijk voor partijen om te investeren in de ziekenhuiszorg. Sinds 2006 mag er alleen geen winst uitgekeerd worden. Dit geldt puur voor de ziekenhuiszorg, bijvoorbeeld in de wijkverpleging, mondzorg of kraamzorg gelden die regels niet.

Aanscherpen voorwaarden

Deze zomer schreef het kabinet aan de Tweede Kamer al wel dat ze de andere sectoren buiten ziekenhuiszorg ook de (dividend)uitkering aan banden willen leggen. Dit door het aanscherpen van de voorwaarden voordat er winst uitgekeerd mag worden. Ook zou er een maximale hoogte komen voor de uitkeringen.

In het voorstel van Schippers zaten zulke voorwaarden ook verwerkt. Daar waren de voorwaarden bijvoorbeeld dat een aandeelhouder al drie jaar als investeerder aanwezig moest zijn en de instelling ook al drie jaar op rij winst maakte.

Bruins vindt het niet logisch om in de ene zorgsector de regels te versoepelen, en in andere sectoren de regels te verscherpen. Ook meldt Bruins dat er eerste verbeteringen moeten worden doorgebracht in de inzichten van de kwaliteit van de zorg, voordat er nagedacht kan worden over verruimingen van de dividenduitkeringen.