Afgelopen jaar ruilden maar liefst 1,2 miljoen mensen hun oude zorgverzekeraar in voor een nieuwe. De meest genoemde reden om voor een nieuwe zorgverzekeraar te kiezen, is wederom de premie. Dit komt voort uit een onderzoek binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel.

Redenen tot overstap

Zoals gezegd is de (te) hoge premie de belangrijkste reden voor mensen om te wisselen van zorgverzekeraar, dit jaar met 29 procent. Al jaren is dit de nummer één reden voor mensen om over te stappen, blijkt uit de barometer van Nivel. Andere redenen zijn als volgt:

  • Niet tevreden over de dekking van de aanvullende verzekering (18 procent).
  • Deelnemen aan collectieve zorgverzekering van andere verzekeraar (16 procent).
  • Zorggebruik verandert (16 procent).
  • Niet tevreden over de dekking van de basisverzekering (13 procent).
  • Niet tevreden over de dekking van de hele polis (13 procent).
  • Gewisseld vanwege een specifieke aanvullende verzekering bij een andere verzekeraar (11 procent).

Voor een volledige overzicht van alle redenen en de antwoorden van de afgelopen jaren, kan je terecht op deze pagina van Nivel.

Opvallende veranderingen daarin zijn dat meer mensen dan ooit aangeven dat de dekking van de basisverzekering niet voldoende voor hen is (13 procent nu, vorige keer slechts 2 procent). Vreemd ook omdat de dekking van de basisverzekering bij een andere zorgverzekeraar niet anders zal zijn.

Verder gaven relatief veel mensen aan om gekozen te hebben voor een nieuwe collectieve zorgverzekering. Reden hiervoor kan zijn dat onder anderen het collectief FNV Menzis gestopt is per 2019.

Mobiliteit

Nivel geeft aan dat de mobiliteit om te wisselen van zorgverzekeraar een belangrijke pijler is binnen ons zorgstelsel.

Bij ontevredenheid heeft de verzekerde de keuze om een nieuwe zorgverzekeraar te kiezen voor het jaar erna. Daarmee worden de zorgverzekeraars gestimuleerd om een juist zorgaanbod aan te bieden, en een scherpe premie te blijven hanteren.

Voor de zorgverzekering 2020 is de verwachting ook dat er veel overstappers zullen zijn. Dit omdat de collectieve zorgverzekeringen per 2020 op de schop gaan.