De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft middels de monitor hulpmiddelenzorg de hulpmiddelen in Nederland in kaart gebracht. Hieruit kan de NZa inventariseren waar de risico’s liggen met betrekking tot toegankelijkheid, kwaliteit en de betaalbaarheid van de hulpmiddelenzorg in Nederland.

Daar is namelijk nog wat onduidelijkheid. Vooral als het gaat om het vinden van de vergoeding voor de hulpmiddelen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan iets als incontinentiemateriaal of iets als een hoortoestel.

Onduidelijkheid vergoedingen

Die onduidelijkheid ontstaat doordat er een groot aanbod is in hulpmiddelen, die via diverse wettelijke regelingen (bijvoorbeeld de Zvw, Wmo, Wlz of Wia) kunnen worden uitgegeven.

Hierdoor verdwaalt men als het ware in het aanbod, en blijkt het in de praktijk lastig om de vergoeding te bepalen. Ook de eigen bijdrage hierin is voor veel mensen onduidelijk, evenals het hulpmiddel waar ze eigenlijk recht op hebben.

De NZa concludeert dat de zorgverzekeraars duidelijker moeten informeren over de vergoedingen hiervan.

Passende zorg

Een ander punt uit de monitor, is dat consumenten altijd passende zorg dienen te ontvangen.

Momenteel gebeurt het uit prijsbeleid nog wel eens dat er een standaard hulpmiddel wordt gegeven aan een groep mensen. Die mensen worden als het ware in een hokje geplaatst, en krijgen allen dezelfde hulpmiddelen.

Hoewel de NZa opmerkt dat de hulpmiddelenzorg over het algemeen goed is, moet er wel gekeken worden naar de individuele behoeftes. Dit gebeurt momenteel nog te weinig, dus daar is nog voldoende verbetering te behalen, in de vorm van maatwerk.

Innovatie en kwaliteit

In de monitor gaat men verder ook nog in op de innovatie en prijs/kwaliteit van de middelen.

De NZa geeft aan dat innovatie soms niet helemaal van de grond komt, omdat men vaak een focus heeft op de prijs. Wel erkent het dat de meerwaarde in een innovatief middel soms wat ver te zoeken is, en dat de kosten zich daarbij erg opstapelen. Een voorbeeld van recente innovatie, is de digitalisering in de zorg. Hierbij moet de privacy van de gebruikers gewaarborgd blijven, zodat zij zeggenschap houden over hun eigen data als ze bijvoorbeeld de overstap willen maken naar een nieuwe zorgverzekeraar (of andere zorgaanbieder van hulpmiddelen).

Naast de focus op prijs binnen innovatie, is er veelal ook een focus op prijs binnen de rest van de hulpmiddelenmarkt. Zorgverzekeraars dienen er van de toezichthouder op te letten dat zij niet de kwaliteit verminderen door de prijs te verlagen.

Zo zou de Nederlandse markt minder interessant kunnen worden voor leveranciers van hulpmiddelen, als de prijzen nog verder gaan zakken. Op de korte termijn is een lage prijs interessant, maar op de lange termijn gaat dit enkel geld kosten als dit ten koste gaat van de kwaliteit en het aanbod van hulpmiddelen.

De monitor hulpmiddelenzorg is hier te lezen.