Uit een vandaag uitgekomen analyse blijkt dat de uitgaven aan dure geneesmiddelen blijven stijgen. In 2017 was dat bedrag 9% hoger dan in 2016, wat uitkomt op 2,08 miljard euro. Dit blijkt uit de Monitor dure geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De NZa geeft wel aan dat dit om voorlopige cijfers gaat.

Prijsafspraken

De verzekeraars en ziekenhuizen zijn hard bezig om scherper in te kopen voor de medicijnen. Zo betalen alle zorgverzekeraars in 2018 minder voor de medicijnen dan in 2017, meldt de NZa.

Hoewel zorgverzekeraars en ziekenhuizen steeds vaker een lagere prijs voor een geneesmiddel af weten te spreken met de fabrikant, blijven de totale uitgaven groeien door de toename van patiënten en de komst van nieuwe (duurdere) medicijnen. Hierdoor is de verwachting dat de uitgaven de komende jaren ook zullen blijven stijgen. Waarschijnlijk dus ook voor de zorgverzekering 2020.

Harde stijger

De zorg wordt ieder jaar eigenlijk wel duurder, maar de uitgaven voor dure geneesmiddelen stijgt harder dan uitgaven voor medisch-specialistische zorg. Die trend is al een aantal jaar zichtbaar.

In 2017 ging waarschijnlijk 8,8% van alle uitgaven van medisch-specialistisch zorg naar de dure medicijnen. Hierdoor dreigt er een tekort te komen voor andere zorg. Dat komt omdat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met de verzekeraars en zorgverleners afgesproken heeft dat alle uitgaven voor medisch-specialistische zorg minder hard mag groeien. Als de kosten voor de dure geneesmiddelen steeds meer voor zich neemt, blijft er dus minder over voor overige zorg.

De NZa noemt deze trend een bedreiging voor de betaalbaarheid van medisch-specialistische zorg, en daarmee een bedreiging voor de solidariteit.

Onderzoek

De NZa gaat verder onderzoek doen om dit probleem te verhelpen. Bijvoorbeeld door te kijken of de manier van inkopen anders dan nu kan. Verder zullen ze in gesprek gaan met de zorgverzekeraars en de zorgaanbieders om de afspraken zoals die in de contracten (met de farmaceuten) staan te bespreken.