Als het aan de SP ligt, dan wordt het huidig zorgstelsel hard aangepakt. We kennen al de plannen voor het Nationaal Zorgfonds, en lijkt nu een eerste opstap hiernaartoe voor te stellen.

Dit plan houdt in dat er geen eigen risico is, ook geen zorgtoeslag, en dat de zorgpremie anders wordt ingedeeld. Je betaalt minder premie aan je zorgverzekeraar, en dat wordt goedgemaakt door de inkomstenbelasting. Hoe meer je verdient, hoe meer premie je daardoor zal betalen.

Het is nu immers zo dat een gezin met tweeverdieners met een modaal salaris ongeveer 20 procent aan het inkomen aan zorg betaalt. Bij de rijkere huishoudens gaat dit om 11 procent. En dat is oneerlijk, aldus SP-Kamerlid Maarten Hijink. “De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Dat doen we via ons belastingstelsel.”

CPB doorrekening

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft de plannen van de SP ook al doorgerekend. Daaruit blijkt dat mensen met een (gezamenlijk) inkomen (bruto) tot 86.000 euro per jaar er op vooruit gaan. Mensen die een hoger inkomen hebben, zouden meer premie gaan betalen.

Dat gezegd hebbende, is er nog wel veel onduidelijkheid.

Onduidelijkheden

Zo zou er onvoldoende rekening gehouden worden met allerlei neveneffecten.

Bij NPO Radio 1 gaat een voormalig hoogleraar zorgeconomie, Marcel Canoy, ook in tegen de plannen van de SP. Hij benoemt dat het CPB hier enkel ‘boekhoudsommetjes’ maakt. Hij benadrukt dat er met een ander zorgstelsel ook grote gedragsveranderingen zullen zijn.

Ook houdt het CPB geen rekening met de arbeidsmarkteffecten, en niet met het effect van de hogere lasten p bedrijven en gezinnen. Het is daarom lastig om te zeggen wat de echte economische effecten zijn van de SP plannen.

Kijken we naar het Verenigd Koninkrijk, dan zien we daar ook volop problemen met de zorgverzekering. Daar wordt de zorgverzekering betaald met de belastingcenten.

Daarnaast is het natuurlijk zo dat het zorgstelsel in Nederland tot de beste in Europa hoort. Dat is al meerdere keren gebleken. Ook behoort het tot de beste in de wereld.

Inkomensafhankelijke bijdrage zijn er al

Verder ook nog een belangrijk punt, ons zorgstelsel is al voor een aanzienlijk deel opgemaakt uit inkomensafhankelijke bijdrage. Voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) kennen we immers de inkomensafhankelijke bijdrage, hoe meer je verdient, hoe meer je betaalt.

Daarnaast is er ook zorgtoeslag voor de mensen met de lagere inkomens, wat ook een soort inkomensafhankelijke bijdrage is. De rijkere inkomens hebben deze toeslag immers niet.

Nog geen meerderheid

Maar dat is voor de SP nog niet genoeg. Die vinden dus dat er meer via de belasting betaald moet worden.

Het plan van de SP heeft vooralsnog geen meerderheid, dus lijkt het ook nog niet reëel te worden. Voor SP is dit ook een eerste opstap naar een Nationaal Zorgfonds, dat ook geen meerderheid van de stemmen krijgt.

Wellicht dat het na de verkiezingen, in 2021, een verandering in het zorgstelsel komt. Tot die tijd blijft de huidige regering het huidige zorgstelsel verbeteren.