Vandaag is tijdens Prinsjesdag de Miljoenennota 2020 getoond. Daar staan onder anderen ook de grootste veranderingen in voor de zorgverzekering 2020.

We zien een stijging van de zorgpremie, een stijging van de zorgtoeslag en het eigen risico dat gelijk blijft. Verder wordt de basisverzekering op een paar punten uitgebreid, en daalt de inkomensafhankelijke bijdrage in enkele gevallen.

Al met al stijgen de zorgkosten naar 82,2 miljard euro. Dat is een stijging van iets meer dan 3%, of 2,5 miljard euro, ten opzichte van 2019.

Per persoon komen de uitgaven neer op 5.528 euro per persoon. Dat is ruim 1% meer dan in 2019.

Overzicht cijfers

Hieronder de tabel met de belangrijkste cijfers op een rij:

2019 2020 Verschil
Zorguitgaven € 79,7 mld. € 82,2 mld. + € 2,5 mld.
Zorgpremie € 1.384,- € 1.421,- + € 37,-
Maximale zorgtoeslag (eenpersoons) € 1.188,- € 1.254,- + € 64,80
Maximale zorgtoeslag (meerpersoons) € 2.304,- € 2.399,- + € 95,-
Verplicht eigen risico € 385,- € 385,-
Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw werknemers 6,95% 6,70% – 0,25%
Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw werkgevers 5,70% 5,45% – 0,25%

Basisverzekering wijzigingen

Voor elk jaar bepaalt de overheid opnieuw de inhoud voor de basisverzekering. Voor 2020 zijn er de volgende toevoegingen:

  • Logeervergoeding voor ziekenhuisbehandelingen zonder opname
  • Verlenging Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT)
  • Het behandeltraject voor stoppen met roken heeft geen eigen risico meer
  • Ouderengeneeskunde en arts verstandelijke gehandicapten
  • Fampyra geneesmiddel voor MS patiënten

Zorgpremie stijging

Dat de zorgpremie ook zou stijgen, was al geen verrassing meer. Eerder werd al gelekt dat de premie zou stijgen met iets meer dan 3 euro per maand (37 euro per jaar). Goed om te weten is dat dit om een verwachting van het kabinet gaat. De zorgverzekeraars bepalen uiteindelijk zelf hun premies.

DSW zal over een week waarschijnlijk de eerste zorgverzekeraar zijn die de nieuwe zorgpremie voor aankomend jaar bekend maakt.

Voor het overgrote deel van de Nederlanders zal de verhoging echter nog hoger uitvallen. Zo’n twee-derde van de Nederlanders is verzekerd binnen een collectieve zorgverzekering. Omdat de kortingen op de collectieven volgend jaar worden gehalveerd (van 10% naar maximaal 5%), zal die groep een hogere stijging kunnen verwachten.

Zorgtoeslag stijgt mee

Om de stijging van de zorgpremie te compenseren, zal ook de zorgtoeslag stijgen. Dit betekent het volgende:

  • Eenpersoonshuishoudens: + 5,40 euro per maand (bijna 65 euro per jaar).
  • Meerpersoonshuishoudens: + 8 euro per maand (96 euro per jaar).

Omdat de zorgpremie nog niet officieel bekend is, is de zorgtoeslag ook enkel een verwachting. Zodra de premies bekend zijn zal er ook een definitieve zorgtoeslag voor 2020 komen.

Eigen risico blijft stabiel

Het eigen risico is nog steeds bevroren op 385 euro, sinds 2016. Ook in 2020 zal er nog een eigen risico gelden van 385 euro.

Je kan je eigen risico verhogen. Dit is je vrijwillig eigen risico. Daardoor kan je totale eigen risico (verplicht eigen risico + vrijwillig eigen risico) uitkomen op 885 euro. Als je dat doet, dan krijg je korting op je premie van de zorgverzekeraar.

Dit bedrag betaal je voor veel zorg uit de basisverzekering. Onlangs werd wel nog bekend dat je dit niet meer betaalt over het stoppen met roken programma.

Inkomensafhankelijke bijdragen

Naast de zorgpremie betaal je voor je zorgverzekering ook onder anderen via de inkomensafhankelijke bijdragen. Als werknemer merk je hier niet heel veel van, je zal het enkel op je loonstrook voorbij zien komen. De veranderingen voor 2020 zien er als volgt uit.

2019 2020
Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw: werknemers  6,95% 6,70%
Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw: werkgevers  5,70% 5,45%

Voor de Wet langdurige zorg (Wlz) is er ook een inkomensafhankelijke bijdrage. Die verandert niet, en blijft op 9,65%.