Uit een onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) blijkt dat de zorgverzekeraars meer moeten doen bij het aanpakken van de wachttijden binnen de zorg. Volgens het onderzoek kan de gezondheid in gevaar komen als er te lang wordt gewacht.

Dit onderzoek is naar de Tweede Kamer gestuurd door de NZa. Ook heeft de NZa een brief aan de zorgverzekeraars verstuurd met daarin punten tot verbetering.

Inspectie

Inspecteurs van de NZa hebben in 2018 diverse controles uitgevoerd bij verschillende verzekeraars. Daaruit bleek ‘dat niet alle zorgverzekeraars voldoende inspanning leveren om (…) op tijd zorg te geven’.

Het gaat in dit geval voornamelijk om patiënten met autisme of persoonlijkheidsstoornissen in de geestelijke gezondheidszorg die relatief lang moeten wachten op adequate zorg.

Kijken we naar de medisch-specialistische zorg, dan zijn wachttijden bij de oogheelkunde lang. In het ziekenhuis zorg is men traag voor mensen met maag-, darm- of leverklachten (als ook oogziekten).

Voor de zomer van 2019 zal de NZa nogmaals op inspectie gaan bij de zorgverzekeraar voor nieuwe controle. Als dan blijkt dat er te weinig is gedaan, zal de NZa waarschuwingen uitdelen en de bedrijfsnamen van de verzekeraars die te kort doen openbaar maken.

Zorgbemiddeling

In het onderzoekt benoemt de NZa dat ze het wel positief vinden dat alle zorgverzekeraars mogelijkheid tot zorgbemiddeling aanbieden. Daarmee kan je als verzekerden contact zoeken met je verzekeraar, om via de weg te kijken of je eerder geholpen kan worden voor je zorg.

Een verbeterpuntje voor de verzekeraars is hier nog wel dat ze beter bij kunnen houden of de zorgbemiddeling heeft geholpen. Vrijwel geen enkele verzekeraar checkt naderhand of dit geholpen heeft. Slechts eentje die dat wel schijnt te doen.

Vervolg

Zoals genoemd zal de NZa nog voor aanstaande zomer opnieuw inspecties uitvoeren. Daar zal het letten op:

  • Betere inzicht in wachttijden.
  • Actieve inzet om de wachtlijsten te beperken.
  • Evaluatie van de hulp bij zorgbemiddeling.