Er zijn in Nederland bijna een half miljoen mensen die recht hebben op zorgtoeslag, maar dat niet ontvangen. Dat komt doordat ze het vergeten aan te vragen, of omdat ze denken dat ze er geen recht op hebben. Afgelopen jaar zouden deze mensen gezamenlijk daardoor zo’n 100 miljoen euro hebben misgelopen. Dat noemt Independer in een onderzoek.

Eerder liet een onderzoek van de Bond voor Belastingbetalers ook al zien dat 14 procent van de mensen in de lagere inkomens de zorgtoeslag laat liggen.

Als je nog geen zorgtoeslag aangevraagd hebt, dan heb je nog tot 1 september de tijd om dat wel te doen. Dat kan via de site van de Belastingdienst.

Hoge bedragen

Voor de mensen in de laagste inkomensgroep bedraagt de zorgtoeslag 1.128 euro per jaar. Dat is een hoop geld wat je niet zomaar wilt laten liggen.

Met een inkomen tot 29.500 euro per maand heb je ook nog recht op zorgtoeslag. Dat is dan wel slechts 2 euro per maand. Voor samenwonende geldt hiervoor een gezamenlijk inkomen van 37.500 euro.

Doelgroep

De mensen die de zorgtoeslag dus het beste kunnen gebruiken, laten dit liggen. Dat ligt er vaak aan dat ze bang zijn om het geld weer terug te moeten betalen.

Dat risico is er ook wel degelijk. Als je gedurende het jaar meer gaat verdienen, dan moet je een deel van de toeslagen terug betalen.

Maar je kan ook de zorgtoeslag over 2018 aanvragen in 2019. Die krijg je dan met terugwerkende kracht. Dan is het bovengenoemde risico niet aanwezig, je hebt immers al je geld verdient in 2018 en dat zal niet meer worden.

Hogere inkomens

Ook hogere inkomens kunnen nog gewoon recht hebben op zorgtoeslag. Men denkt vaak dat ze boven de grens van de zorgtoeslag zitten. Maar gedurende het jaar kunnen ze bijvoorbeeld minder uren maken, waardoor ze wel recht hebben op de toeslag. Dan kan je die ook aanvragen met terugwerkende kracht.