Het aantal mensen dat voor de zorgverzekering in 2019 voor vrijwillig eigen risico koos, is weer wat gestegen ten opzichte van de jaren ervoor. In 2019 heeft 13,1% een vrijwillig eigen risico. In 2018 was dit 13%. Hoewel een kleine stijging, is er al wel jaren een stijgende trend te zien hierin. Dit blijkt uit de Vektis Zorgthermometer.

Onderstaande grafiek van Vektis geeft goed aan hoe de stijging er de afgelopen jaren uit heeft gezien.

vrijwillig-eigen-risico-aantal

Eigen risico

Het verplichte eigen risico bedraagt 385 euro in 2019. Bij een vrijwillig verhoogd eigen risico heb je de keuze tussen 100, 200, 300, 400 en 500 euro. Hierdoor kan je maximale eigen risico uitkomen op 385 + 500 = 885 euro.

Van de verzekerden die voor een vrijwillig eigen risico kozen, verhoogt 75% het eigen risico maximaal.

Het eigen risico is het bedrag dat je eerst zelf dient te betalen voor zorg voordat je zorgverzekering bijspringt. Mensen met een verhoogd eigen risico betalen zelf dus meer. Hiervoor krijgen zij korting op de zorgpremie.

Diverse zorgvormen zijn ook uitgezonderd van het eigen risico. Denk daarbij aan een bezoek aan de huisarts of zorg uit een aanvullende verzekering.

Volmaken eigen risico

Vektis heeft ook onderzocht welke groep mensen hun eigen risico het vaakst volmaken. Dat wil zeggen, hun eigen risico zelf betalen.

Leeftijd

Daaruit blijkt dat de ouderen vaker hun eigen risico volmaken dan jongeren. Met name 75 plussers, daarvan maakt slechts 4% geen kosten, en 82% maakt het eigen risico vol.

Kijken we naar jongeren tussen 18 en 34 jaar, dan maakt 28% het eigen risico vol, en heeft 31% geen kosten.

Geslacht

Kijkend naar geslacht, maken vrouwen vaker hun eigen risico vol dan mannen. Van de vrouwen maakt 50% het eigen risico vol, waar dat 41% is bij de mannen. Ook zijn er meer mannen die geen kosten maken uit het eigen risico (26% over 14%).

Vrijwillig eigen risico

Wat ook in de lijn der verwachting ligt, is dat mensen met een vrijwillig eigen risico hun verplicht eigen risico niet zo vaak volmaken. Kijken we naar mensen met een maximaal eigen risico (885 euro), dan maakt slechts 7% het eigen risico vol, en 9% die het verplicht én vrijwillig eigen risico volmaken. Zie onderstaande grafiek.

vrijwillig-eigen-risico-vol

Meer informatie is te vinden in de Zorgthermometer van Vektis, die hier te vinden is.