Vektis heeft vandaag, net als ieder jaar, weer een nieuwe Zorgthermometer Verzekerden in Beeld gepubliceerd. Hier staat informatie in over de overstappers voor de zorgverzekering 2019, en zijn verder ook trends voor de zorgpremie, het eigen risico en de marktaandelen van de verzekeraars te vinden.

Zo is het marktaandeel van de kleine zorgverzekeraars weer toegenomen. In 2019 zitten zij nu op 14%, waar ze in 2010 bijvoorbeeld nog op 9,3% zaten. Dat betekent ook dat de grote vier (Zilveren Kruis, VGZ, Menzis en CZ) gezamenlijk marktaandeel verloren hebben.

Ook is te zien dat we in 2019 te maken hebben met een nieuwe verzekeraar: EUCARE. Nadat iptiQ de markt in 2018 betrad, is dit de eerste nieuwe andere speler.

Overzicht grote vier

Kijken we naar het marktaandeel van de grote vier, dan loopt dat terug van 86,5% in 2018 naar 86% in 2019. Daarbij zijn Achmea en CZ de verliezers (van respectievelijk 29,9 naar 29% en 21,2 naar 20,4%).

VGZ en Menzis winnen nog wel klanten, waar VGZ van 22,3 naar 23,4% gaat en Menzis van 13,1 naar 13,2%.

Daardoor blijft Achmea nog steeds ruim de grootste zorgverzekeraar op de Nederlandse markt. Onder Achmea vallen naast Zilveren Kruis bijvoorbeeld ook FBTO en Interpolis.

Groeiers

Kijken we naar de grootste groeiers van dit jaar, dan komen we bij een aantal verzekeraars uit.

Ten eerste is er VGZ die flink groeit in absolute aantallen. Het label groeit met 0,9 procent punt.

Kijken we naar de relatief grote winnaars, dan komen we uit bij DSW en Eno (waar Zorgdirect en Salland bijhoren).

Zo groeit DSW van 3,1 naar 3,4%. Relatief gezien is dat een stijging van 9,7%. Ook het andere label van de zorgverzekeraar, Stad Holland, stijgt hard. Van 0,6 naar 0,7%.

Eno groeit van 0,9 naar 1,1% marktaandeel.

Nieuwe toetreder EUCARE heeft een marktaandeel van 0,3%.