Voor de zorgverzekering 2020 zal de basisverzekering op een aantal punten worden uitgebreid. Bijvoorbeeld met een logeervergoeding. Dit meldt minister Bruno Bruins van Medische Zorg aan de Tweede Kamer in een brief.

Logeervergoeding

De logeervergoeding is er voor mensen die ver van een ziekenhuis vandaag wonen, en daar voor behandeling meerdere dagen achtereen moeten zijn, maar niet opgenomen worden. Voor hen zal in 2020 een vergoeding van maximaal 75 euro per nacht komen. Momenteel krijgen ze enkel een vergoeding voor vervoerkosten.

“Steeds heen en weer rijden, soms meer dan 100 of 150 kilometer enkele reis, is enorm belastend. Mensen kiezen er dan vaak zelf al voor om op eigen kosten een paar nachten in een hotel te verblijven. Vanaf volgend jaar kunnen ze daarbij dus een beroep doen op hun zorgverzekering”, aldus minister Bruins.

Medicijnen

Ook komt de minister met een maatregel om dure medicijnen beter bereikbaar te houden voor patiënten.

Momenteel is het zo dat de minister en de fabrikant van een middel met elkaar om de tafel zitten over de prijs. Als daar geen akkoord uit voort komt, dan is er ook geen vergoeding. Ook niet als de apotheker het middel zelf namaakt (zogenaamde magistrale bereiding). Daar gaat verandering in komen als het aan Bruis ligt. Uiteraard enkel bij een ‘acceptabele prijs’, die het Zorginstituut zal bepalen.

Andere toevoegingen

Ook zal per 2021 de zorg voor specifieke patiëntgroepen naar het basispakket gaan. Daar valt bijvoorbeeld dagbehandeling in groepsverband voor ouderen onder. Dit is ter vervanging van de subsidieregeling hiervoor.

Verder zal de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) worden verlengd. Daarvoor geldt nog steeds een eigen bijdrage van 175 euro.

Daarnaast benoemt de brief ook dat het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering 2020 stabiel zal blijven op 385 euro.

Eind juni zullen deze verandering aan het basispakket in de Tweede Kamer aan de orde komen.