De kosten van de basisverzekering nemen in 2019 toe met 4,6 procent toe. Hierdoor stijgen de kosten van 44,34 miljard euro in 2018 naar 46,37 miljard euro in 2019. Een toename van 2,03 miljard euro dus. Dat is de verwachting van het Zorginstituut Nederland dat vandaag de ZorgCijfers Monitor publiceerde.

Grootste zorguitgaven Zvw

Voor de basisverzekering (uit de Zvw) gaan veruit de meeste kosten naar de medisch specialistische zorg. Die is goed voor meer dan de helft (23.774 miljoen euro in 2019) van de kosten. Grootste stijgers (naar verwachting) zijn:

  • Diverse overige kosten, +8,1 procent (naar 322 miljoen euro)
  • Hulpmiddelen, +7,3 procent (naar 1.604 miljoen euro)
  • Huisartsenzorg, +6,8 procent (naar 3.674 miljoen euro)
  • Geriatrische revalidatiezorg, +6,3 procent (naar 1.085 miljoen euro)

Daarin is vooral te zien dus dat de verwachte kosten voor hulpmiddelenzorg hard stijgen. Daar geeft het instituut twee verklaringen voor:

  • Het BTW-tarief (laag) is van 6 naar 9 procent gegaan, en heeft invloed op een significant deel van de hulpmiddelen.
  • De opname van Flash Glucose Monitor (FGM) in het basispakket die voor vier groepen diabetespatiënten wordt vergoed. De zorgverzekeraars verwachten zelf dat er meer mensen gebruiken van FGM zullen maken in 2019.

Uitgaven langdurige zorg

Voor de Wet langdurige zorg (Wlz) worden geen prognoses gegeven over de kosten van het hele jaar. Wel kan er gekeken worden naar het eerste kwartaal van dit jaar in vergelijking met vorig jaar.

Daar is dan te zien dat de kosten met 8,9 procent zijn gestegen ten opzichte van 2018. Het grootste deel van de groei is toe te kennen aan de groei van de hoeveelheid zorg die gegeven wordt.

Het Zorginstituut geeft aan dat het nog te vroeg is om uitspraken te doen over de kostenontwikkeling voor 2019, maar dat er wel een ‘voorzichtige tendens waarneembaar (is) dat de hoeveelheid zorg sterker toeneemt dan in voorgaande jaren.’

Zorgverzekering 2020

Hoe dit dan zit met de ontwikkeling van bijvoorbeeld de zorgpremie voor de zorgverzekering 2020 is nog onbekend.

De kosten in de zorg lijken dus te blijven stijgen, al is het wel goed om te benoemen dat de zorgpremie in 2019 harder steeg (met bijna 6 procent).

Dat kan betekenen dat de zorgverzekeraars de verwachting hadden dat de zorgkosten dit jaar harder zouden stijgen dan dat ze daadwerkelijk doen. Daaruit zou je kunnen opmaken dat de premies voor 2020 minder hard hoeven stijgen.

Wat ook kan, is dat de verzekeraars over 2018 iets te voorzichtig waren met de stijging van de premie, en dat voor 2019 moesten inhalen. Dat kan gelukt zijn, maar misschien ook niet. Daaruit zou je kunnen opmaken dat de premies voor 2020 weer flink moeten stijgen.

Veel lijkt er dus nog niet te zeggen over de ontwikkelingen van de zorgpremie voor aankomend jaar. Tijdens Prinsjesdag (17 september 2019) zal de overheid meer bekend maken over hun verwachtingen. De weken erna zullen de zorgverzekeraars hun premies langzaamaan bekend maken, en valt er wel meer te zeggen over de premiestijgingen.