Voor de zorgverzekering 2019 moet men rekening gaan houden met een verhoging van ruim tien euro per maand. Dit zou tijdens Prinsjesdag, volgende week dinsdag, bekend gemaakt worden. Aldus bronnen rond het kabinet, zo bericht het AD. De stijging zou vooral voortkomen uit hogere lonen en hogere prijzen in de zorg.

Volgend jaar zou de nominale premie neerkomen op 1432 euro, of ruim 119 euro per maand. Dat is 124 euro per jaar meer dan voor de zorgverzekering 2018. Deze nominale premie is een schatting van de overheid. Zorgverzekeraars bepalen uiteindelijk zelf hun zorgpremie.

CZ maakte eerder al wel bekend dat de premie zou stijgen. Destijds ging het om minimaal 7 euro per maand (of 84 euro per jaar).

Oorzaken

Zoals benoemd stijgen de lonen en prijzen in de zorg. Dit komt door de goede economie. Daarnaast groeien de zorgkosten (buiten lonen en prijzen) ook. Verder wordt de basisverzekering weer verder uitgebreid met verschillende medicijnen. Ook wordt de wijkverpleging sinds 2015 langzaamaan naar de zorgverzekeringswet verschoven, waardoor we ook iets meer premie zullen betalen.

Een andere oorzaak van de toename, is de bevriezing van het eigen risico. Door deze weer op 385 euro te behouden in 2019, zal de premie de kosten moeten dekken die een verhoging van het eigen risico anders had gedekt.

Zorgtoeslag 2019

Omdat de zorgpremie dus flink zal stijgen, komt Den Haag volgens de bronnen mensen tegemoet met de zorgtoeslag. Alleenstaanden zouden kunnen rekenen op maximaal 92 euro per jaar meer aan zorgtoeslag. Dit is dus wel minder dan de verwachte verhoging van de premie. Dit vanwege de loonstijgingen.

Meerpersoonshuishoudens kunnen maximaal 277 euro meer ontvangen. Zij kunnen wel dus meer dan volledig gecompenseerd worden voor de premiestijging.

Prinsjesdag

Hoewel deze cijfers vaak wel voor Prinsjesdag bekend worden, is nog niks zeker. Volgende week dinsdag zal hier meer duidelijkheid over komen. Het ministerie van Volksgezondheid wou daarom ook niet reageren hierop.

Op Vergelijkjezorgverzekering.nl vind je een overzicht van de vijf belangrijkste wijzigingen voor de zorgverzekering in 2019. Deze zullen tijdens Prinsjesdag waarschijnlijk bevestigd worden.