Doordat steeds meer mensen kiezen voor een hoger vrijwillig eigen risico, zijn de (chronisch) zieken duurder uit. Hiervoor waarschuwt Laura van Geest, directeur van het Centraal Planbureau (CPB).

Mensen kiezen voor een vrijwillig eigen risico omdat ze dan korting op hun premie krijgen van de zorgverzekeraar. Als het eigen risico niet (helemaal) gebruikt wordt, dan ben je waarschijnlijk goedkoper uit. Het vrijwillig eigen risico zou zo een gevaar kunnen worden voor het solidariteitsprincipe waarop het zorgstelsel gebaseerd is.

Vrijwillig eigen risico

Het verplichte eigen risico (385 euro voor nu en waarschijnlijk de zorgverzekering 2019) geldt voor iedereen. Die kan verhoogd worden met maximaal 500 euro, tot 885 euro. In ruil daarvoor kan je zo’n 15-25 euro per maand korting op je zorgpremie verwachten.

De trend van de afgelopen jaren is dat steeds meer (gezonde) mensen kiezen voor een vrijwillig eigen risico. In de afgelopen jaren is dit meer dan verdubbeld (zo’n 6% in 2010 tegen ruim 12% in 2018).

De mensen met een verhoogd eigen risico maken ook wel eens gebruik van zorg waarvoor het eigen risico geldt. Omdat de premie die zij betalen niet voldoende dekking daarvoor geeft, komen de extra zorgkosten bij andere te liggen. In dit geval de groep zieke mensen, aldus de analyse van het CPB. De chronisch zieken kunnen ook niet zomaar voor meer eigen risico kiezen, gezien ze dat bedrag meteen op zullen maken en dan helemaal niet voordeliger uit de bus komen.

Solidariteit

Van Geest benadrukt dat er in de politiek nog weinig aandacht is voor het vrijwillig eigen risico, terwijl er juist wel gesproken werd over het verplichte eigen risico. “Bij het hele debat over solidariteit in de zorg is dit element een beetje blijven liggen”, aldus Van Geest.

Eerder dit jaar negeerde minister Bruins van Volksgezondheid al een oproep van de zorgverzekeraars om wat te doen aan het vrijwillig eigen risico. Reden daarvoor was dat het men bewust maakt van de zorgkosten. Ook kaartte hij een rapport van de CPB zelf aan waarin wordt vermeld dat er geen helder bewijs is dat het vrijwillig eigen risico de solidariteit aantast. Dit omdat het om te kleine gaat met grote onzekerheid.