Het aantal wanbetalers in de zorg is weer afgenomen. Op de peildatum (31 december 2017) waren dat er nog zo’n 230.000. Sinds 2016 is dat aantal met zo’n acht procent afgenomen. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Hoewel de zorgpremie de afgelopen jaren is gestegen, neemt het aantal mensen dat hun premie niet betaalt wel af. Dit kan te maken hebben met de verlaagde boete, en de mogelijkheid om een betalingsregeling met de zorgverzekeraar aan te gaan.

Cijfers

Uit de cijfers van het CBS blijkt dat mannen veel vaker moeite hebben met het betalen van hun zorgpremie. Er zijn zo’n 141.000 mannen die als wanbetalers zijn gekenmerkt. Bij de vrouwen is dat zo’n 89.000.

Qua leeftijdscategorie hebben bij zowel de mannen als de vrouwen tussen de 25 en 40 jaar de meeste moeite met betalen. In die leeftijdscategorie is ongeveer drie procent van de bevolking een wanbetaler voor de zorgverzekering.

Het onderzoek toont verder ook de verschillen aan tussen mensen met een Nederlandse achtergrond en een migratieachterstand, het aantal zorgtoeslag ontvangers en hoe het per gemeente en provincie zit. Het onderzoek vind je hier.

Betalingsregeling

Als je zes maanden de zorgpremie niet hebt betaald aan je zorgverzekeraar, dan zal die je aanmelden bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Via het CAK zal je de zogenaamde bestuursrechtelijke premie betalen. Dit is een verhoogde premie (30% boven de gemiddelde basisverzekering premie) die je betaalt. Het CAK is bevoegd om hiervoor loon, uitkering (zorgtoeslag) of pensioen op in te houden. Zo lang je een betalingsachterstand hebt, kan je ook niet overstappen van zorgverzekeraar.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, 2018