Afgelopen week maakte DSW als eerste zorgverzekeraar de zorgpremie voor de zorgverzekering 2019 bekend. Zoals verwacht steeg de premie. De stijging was echter een stuk minder dan verwacht. Waar het kabinet uitging van een stijging van ruim 10 euro per maand, verhoogde DSW de premie met 4,50 euro per maand.

Het kabinet ging uit van een stijging, daar zat het goed. De verhoging zelf verschilt nogal. En dat is dit jaar niet voor de eerste keer. Zo ging het een jaar eerder uit van 6 euro per maand meer, wat uiteindelijk iets meer dan 2 euro per maand werd. Ook toen was DSW de eerste die de premie bekend maakte, en die ging zelfs met 50 cent per maand omlaag.

Hierop vroegen wij van Vergelijkjezorgverzekering.nl ons af of zorgpremie van de andere verzekeraars beter in te schatten is op basis van de nieuwe premie van DSW.

Samenvatting

Onderstaand stuk beschrijft hoe wij op de verwachting van de premies komen. Uiteindelijk denken we dat de vier grote zorgverzekeraars ervoor kiezen om de premie gemiddeld met 5,20 euro per maand te laten stijgen. Op jaarbasis is dat 62,40 euro. Zie hieronder onze voorspelling per zorgverzekeraar.

Opmerking: Bovenstaand (en de rest van het artikel) zijn pure schattingen. Uiteindelijk bepalen de zorgverzekeraars zelf de nog onbekende premie. Deze kan erg afwijken van wat in dit artikel beschreven wordt.

Overheid en DSW

Onderstaande tabel toont de stijging van de gemiddelde zorgpremie (grijs), DSW premie (paars) en de nominale premie (groen) over de afgelopen jaren. Zowel DSW als de overheid zijn niet perfecte voorspellers van de gemiddelde stijging, maar DSW zit er wel iedere keer dichter bij. Daarom is misschien wel te stellen dat de nieuwe premie van DSW een betere voorspeller is voor de nieuwe zorgpremie van het aankomend jaar.

Grootste zorgverzekeraars

In Nederland is zo’n 90% van de verzekerden verzekerd bij vier zorgverzekeraars: CZ, Menzis, VGZ en Zilveren Kruis. Voor de meeste mensen is het daarom erg interessant om te weten wat zij zullen doen met hun zorgpremie voor aankomend jaar. Om die reden (en om het enigszins overzichtelijk te houden), zullen we een verwachting uitspreken over de premieontwikkeling van die vier zorgverzekeraars.

Zorgpremie CZ

Als we kijken naar onderstaande tabel van CZ, dan zien we dat CZ meestal de premie van DSW heel erg volgt bij stijging/daling. Dit was het geval in 2014, 2016 en 2017. In 2015 en 2018 in mindere mate, maar was het ook niet in lijn met de voorspelling van het kabinet.

Verder zien we dat de drie basisverzekeringen van CZ altijd ongeveer evenveel stijgen, afgezien van 2018. Voor 2019 kan het zo zijn dat de basisverzekeringen weer evenveel toenemen, of dat de restitutiepolis aanzienlijk meer toeneemt.

Onze verwachtingen voor de CZ zorgpremie 2019:

CZ natura: +5,50 euro per maand.
CZ restitutie: +5,75 euro per maand.
CZ budget: + 5,25 euro per maand.

Zorgpremie Menzis

Kijken we naar onderstaande tabel van Menzis, dan zien we dat ook Menzis meer de DSW trendlijn volgt, met uitzondering van 2015, toen het kabinet het aan het juiste eind had wat betreft de premie bij Menzis.

Opvallend is dat afgelopen jaar Menzis een van de weinige partijen was die de premie niet verhoogde. Daarmee volgde het DSW heel erg, net als het jaar ervoor. Het is daarom goed mogelijk dat Menzis ook dit jaar weer hetzelfde pad zal volgen als DSW.

Onze verwachting voor de Menzis zorgpremie 2019:

Menzis natura: +4 euro per maand.
Menzis restitutie: +4,25 euro per maand.
Menzis budget: +4 euro per maand.

Zorgpremie VGZ

Onderstaande tabel toont de stijging van de zorgpremie bij VGZ, vergeleken met die bij DSW en de verwachting van het kabinet.

Bij VGZ is te zien dat ze in 2014, 2015 en 2016 wat extremer waren dan zowel DSW als de overheid met betrekking tot de stijging van de zorgpremie. Zo daalde of steeg de premie (flink) meer dan bij de andere partijen. Voor 2017 en 2018 lijken ze wat rustiger geworden. De stijging ging meer tussen die van DSW en de overheid inzitten. Dat verwachten we dan ook voor de zorgverzekering 2019. Ook interessant om te noemen is dat de natura en restitutiepolis bijna elk jaar met hetzelfde bedrag stijgen.

Onze verwachting voor de VGZ zorgpremie 2019:

VGZ natura: +6,50 euro per maand.
VGZ restitutie: + 6,50 euro per maand.

Zorgpremie Zilveren Kruis

De afgelopen jaren heeft de zorgpremie bij Zilveren Kruis qua stijging veel in lijn gelegen met die van DSW. Afgezien van 2016, lag de premiestijging van Zilveren Kruis het meest in de buurt van DSW.

De afgelopen jaren was het verschil in stijging zo’n 1,50 euro per maand met DSW. Het verschil met het kabinet lag op zo’n 5 euro per maand. Om die reden gaan we ook bij Zilveren Kruis uit van een stijging die net iets meer is dan we bij DSW gezien hebben.

Onze verwachting voor de Zilveren Kruis zorgpremie 2019:

Zilveren Kruis natura: +5,50 euro per maand.
Zilveren Kruis restitutie: +5,50 euro per maand.
Zilveren Kruis budget: +4,50 euro per maand.

Oordeel

Een stijging van de zorgpremie lijkt niet te voorkomen. Alles lijkt erop te wijzen dat de zorgverzekering aankomend jaar weer wat duurder zal gaan worden. Echter, wij verwachten dat de premie minder hard zal stijgen dan het kabinet voorspelt.

Kijken we naar onze voorspellingen, dan zien we een gemiddelde stijging van 5,20 euro per maand. Dat is 62,40 euro per jaar. Dit is een stuk minder dan de voorspelde 124 euro per jaar van het kabinet.

Disclaimer: Natuurlijk gaat het hier om een verwachting van onze kant. Dit zegt niks wat er daadwerkelijk gaat gebeuren. We denken wel aangetoond te hebben dat de nieuwe premie van DSW meer zegt over de algehele premiestijging dan wat het kabinet denkt.

Tijdens de aankondiging van de nieuwe premie gaf Chris Oomen, directeur van DSW, al aan dat het kabinet geen gebruik maakt van de meest recente cijfers. Hierdoor zou de verwachting wat anders zijn dan bij DSW, en wellicht ook andere zorgverzekeraars.

Premie bekendmaking

Het grootste deel van de zorgverzekeraars zal naar verwachting nog wachten met de bekendmaking van de premie. Deze moet uiterlijk op 12 november bekend gemaakt worden. Veel verzekeraars zullen wachten op de laatste dagen, om de premie zo nog net wat scherper te maken dan de concurrent.

Zeker de prijsvechters (Zekur, Ziezo, CZdirect, en Anderzorg bijvoorbeeld) staan bekend om te wachten tot het laatste moment. Denk daarbij aan uren/minuten voor de deadline. Zodra deze premies bekend zijn, is het mogelijk om de verzekeringen te vergelijken. Je zorgverzekering vergelijken kan makkelijk met onze zorgvergelijker.

 

Bronnen:

Rijksbegroting 2013 t/m 2019 (Vastelling begroting Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).