De uitgaven aan de zorg is in 2017 met 2,1 procent gestegen ten opzichte van 2016, dat is zo’n 2 miljard euro meer. Hiermee komt de totale uitgave aan zorg over 2017 op 97,5 miljard euro. Wel was de stijging van de zorgkosten lager dan de groei van de Nederlandse economie in 2017 (die met 4,3 procent steeg). Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers.

Zorgkosten

De zorgkosten namen 2,1 procent minder toe dan het bbp, die met 4,3 procent groeide. Hierdoor is het aandeel van de zorgkosten ten opzichte van de bbp gedaald van 13,6 naar 13,3 procent. Als de kosten voor welzijn en kinderopvang niet meegerekend worden, zoals de richtlijnen voorschrijven die internationaal zijn afgesproken, dan komen we uit op 10,1 procent van het bbp, wat nog steeds minder is dan 2016.

De zorgkosten voor kinderopvang steeg het meest, met 7,2 procent. De kosten voor maatschappelijke opvang daalde het meest, met 7,5 procent. Zie hieronder de stijging/daling van de verschillende zorguitgaven.

ontwikkeling-zorguitgaven

Zorguitgaven

Voor de zorgkosten gaat veruit het meeste geld naar de medisch-specialistische zorg. In 2017 was dit bijna 28 procent, of 27,2 miljard euro. Verpleging en verzorging volgt met 18,1 miljard (18,6%), en gehandicaptenzorg met 10 miljard euro (10,3%). Ook gaat er 21 procent op aan overige zorgaanbieders. Zie onderstaand grafiek.

uitgaven-aan-zorg

Financiering zorgkosten

De zorguitgaven, 97,5 miljard euro in 2017, is betaald via verschillende wegen. Uiteindelijk gaven we per persoon 5.691 euro uit aan de zorgkosten. Deze worden bijna volledig betaald door de verplichte verzekeringen (Wet langdurige zorg en de Zorgverzekeringswet) en overheidsbijdragen. De rest wordt aangevuld door aanvullende verzekeringen, eigen bijdragen/eigen risico en overige financiering. Zie onderstaande grafiek.

financiering-zorguitgaven