Vandaag is door minister Hoekstra van Financiën de miljoenennota aan de Tweede Kamer aangeboden. Hierin worden de veranderingen in onder meer de zorgverzekering 2019 bekend gemaakt.

Zo wordt duidelijk dat de premie zal stijgen, evenals de zorgtoeslag, het eigen risico gelijk blijft en er enkele wijzigingen optreden in de basisverzekering. Uiteindelijk zullen de totale zorgkosten stijgen naar 79,7 miljard euro.

Zorgpremie stijging

Dat de zorgpremie ging stijgen, was eigenlijk al geen verassing meer. Eerder maakten een aantal zorgverzekeraars al bekend dat de premie zal gaan stijgen. Ook lekte er informatie vanuit de miljoenennota, waaruit bleek dat de premie zou stijgen.

De stijging komt neer op 124 euro meer dan afgelopen jaar. Daardoor zijn de kosten voor de zorgpremie 1.432 euro (1.308 vorig jaar).

Deze premie (de nominale premie) geldt puur als richtlijn voor zorgverzekeraars. Uiteindelijk bepalen zij zelf de premie. Volgende week wordt de premie van DSW als eerste verwacht.

De zorgpremie neemt toe vanwege verschillende redenen:

  • De economie groeit, waardoor de lonen in de zorg stijgen.
  • Het basispakket wordt uitgebreid, waardoor er meer vergoed zal worden.
  • De reserves van zorgverzekeraars nemen af.
  • Het eigen risico is bevroren op 385 euro.

Eigen risico

Het eigen risico zal gelijk blijven op 385 euro. Dit komt voort uit het regeerakkoord van ons huidig kabinet. Zo lang zij het voor het zeggen hebben, zal dit eigen risico zo blijven.

Het is wel nog mogelijk om je eigen risico vrijwillig te verhogen. Dit kan met maximaal 500 euro. Daardoor zou je eigen risico (verplicht + vrijwillig) uitkomen op 885 euro.

Zorgtoeslag

Om de minima te compenseren voor de stijgende zorgpremie, zal ook de zorgtoeslag stijgen. Dit ziet er in 2019 als volgt uit:

  • Alleenstaanden: maximaal 94 euro erbij
  • Meerpersoonshuishoudens: maximaal 281 euro erbij

Bovenstaande getallen zijn inschattingen gemaakt op basis van de nominale premie. Als de zorgverzekeraars hun premie bekend maken, zal de hoogte van de zorgtoeslag definitief berekend worden.

Inkomensafhankelijke bijdrage

De inkomensafhankelijke bijdrage is ook een groot onderdeel waarvan de zorgkosten betaald worden. Dit bedrag is afhankelijk van de hoogte van de inkomsten. Maximaal betaal je 54.614 euro in 2018. Het maximum voor 2019 is nog niet bekend.

Ook deze zullen in 2019 iets toenemen.

Overzicht Percentage in 2018 Percentage in 2019
Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw: werknemers  6,90%  6,95%
Inkomensafhankelijke bijdrage Wlz: werknemers  9,65%  9,65%
Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw: werkgevers  5,65%  5,70%
Inkomensafhankelijke bijdrage Wlz: werkgevers  9,65%  9,65%

Btw-verhoging

Daarnaast stijgt ook het btw-tarief laag van 6 naar 9 procent. Hierdoor zullen verschillende zaken ook wat duurder uit kunnen vallen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan geneesmiddelen of hulpmiddelen zoals een hoortoestel.

Zorguitgaven

Al met al zal de overheid in 2019 2 miljard euro meer uitgeven aan de gezondheidszorg. Dit is een stijging van 2,6 procent, waardoor het totaal op 79,7 miljard euro komt.

Dit betekent dat er per persoon 5.480 euro aan zorgkosten betaald zullen worden per jaar. In 2018 lag dit op 5.240.

Vergelijken

Nu alle zaken rondom de zorgverzekering duidelijk zijn gemaakt, is het wachten op de zorgverzekeraars. Als zij hun premie bekend gemaakt hebben, zal het mogelijk worden om deze te vergelijken. Zorgverzekering vergelijken is mogelijk vanaf 12 november. Die dag moeten alle zorgverzekeraars de premie bekend gemaakt hebben.