De Nederlandse Zorgautoriteit geeft aan dat het onderzoek zal gaan doen naar het aanbieden van cadeaus of geld als patiënten overstappen naar een nieuwe zorgverzekeraar.

Aanleiding van dit onderzoek is een verslavingskliniek die de nieuwe iPhone XR aan de klanten aanbiedt als zij een bepaalde restitutiepolis afsluiten.

Patiënten die namelijk bij de verslavingskliniek SGGZ zo’n polis hebben gekozen, en een behandeling van twaalf weken uitzitten, krijgen zo’n toestel.

“Wij vinden dit zeer onwenselijk omdat wij vinden dat mensen hun zorgpolis moeten kiezen op basis van de inhoud van de polis en de bijbehorende premie”, zo zegt de NZa in een bericht. Bovendien laat de toezichthouder weten dat het vreest dat patiënten zich op deze manier laten verleiden tot het kiezen van het cadeau, terwijl ze dan aan een te dure polis vastzitten die niet interessant voor hen is.

Declaraties

Met een restitutiepolis kan de zorgverlener (in dit geval de verslavingskliniek) bij elke zorgverzekeraar zijn declaraties neerleggen. In tegenstelling tot een naturapolis, waar de zorgverlener een afspraak dient te hebben met de zorgverzekeraar.

Op de eigen site geeft Kim Lieuwen, bestuurder van SGGZ, aan dat patiënten met een naturapolis veel moeten bijbetalen. Omdat zij dit geld vaak niet hebben, en de verzekeraar dat niet vergoedt, heeft SGGZ dat gedeelte van de kosten voor eigen rekening genomen.

Hierdoor is de vergoeding die de aanbieder kan krijgen van de verzekeraar hoger bij een restitutiepolis, en dus financieel interessant voor hen. Daarom kunnen zij een cadeau als een iPhone aanbieden.

Wet

De NZa geeft nu dus aan dit soort praktijken te gaan onderzoeken. Zij zullen kijken of het geven van geld of cadeaus mag volgens de zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).

Mochten zulke praktijken niet in lijn zijn met de wetten, dan zal de toezichthouder ingrijpen. In andere gevallen zal het in gesprek gaan met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om een oplossing te vinden.

Bron: NZa