Een nieuw middel voor de vervolgbehandelingen tegen longkanker, atezolizumab, wordt per 1 juni 2018 opgenomen in de basisverzekering. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft succesvol onderhandeld over de prijs met de leverancier. Dit meldt de Rijksoverheid.

In de sluis geplaatst

Sinds februari stond het middel in de zogenaamde sluis, gezien de hoge kosten. Nieuwe medicijnen die meer dan 50.000 euro per behandeling of meer dan 40 miljoen euro per jaar kosten komen vrijwel standaard in deze sluis.

Hierdoor werd het medicijn niet vergoed, waardoor er makkelijker over een lagere prijs onderhandeld kon worden. Dit na advies van het Zorginstituut, die de minister adviseerde om te onderhandelen over de prijs van het medicijn.

Wat de precieze uitkomst is van de onderhandelingen, maakt de Rijksoverheid niet bekend. Wel dat de afspraken zullen gelden tot en met 2019, net als voor de middelen nivolumab en pembrolizumab, die erg lijken op dit medicijn.

Atezolizumab is dus een middel voor de vervolgbehandeling van longkanker. Wellicht heeft het ook een effect op behandeling bij blaaskanker. Daarvoor zit het nu in de zogenoemde sluits, totdat het Zorginstituut daar een advies over kan geven.

Soliris

Ook heeft de minister op advies van het Zorginstituut opnieuw onderhandeld over de prijs voor Soliris (eculizumab). Dit middel werkt tegen de ziekten atypisch Hemolytisch Uremisch Syndroom (aHUS) en Paroxismale Nachtelijke Hemoglobinurie (PNH) en zat al sinds 2008 in het basispakket. De prijs was echter dermate hoog dat nieuwe prijsafspraken nodig waren, of het middel werd uit de basisverzekering gehaald.

Door de prijsverlaging worden de vergoedingen voor Soliris verlengd tot en met 2020.