Home » Zorgverzekering 2019 » Nationaal ziekenfonds groot brittannie onder spanning

Nationaal ziekenfonds Groot-Brittannië onder spanning

25 januari, 2018|0 Reacties

Het Nationaal Ziekenfonds van Groot-Brittannië (Engeland, Schotland en Wales), de National Health Service (NHS), staat onder grote spanning en kan zomaar op de korte termijn ophouden te bestaand zoals het nu werkt. Door overvolle ziekenhuizen en wachtrijen moesten ruim 50.000 operaties geannuleerd worden.

Elk jaar in de winter lijkt dit probleem zich voor te doen, alleen zal het dit jaar iets erger zijn. Door de brexit zijn er steeds minder EU-burgers die voor de NHS komen werken. En die zijn wel nodig, gezien voor de brexit dat er zo’n 60.000 waren. Ter vergelijking, in juli 2016 kwamen ruim 1300 verplegers uit andere EU landen werken voor de NHS, in april 2017 waren dit er 46.

NHS

De National Health Service (NHS) is de ‘gratis’ zorgverzekering die iedereen in Groot-Brittannië heeft. Zij betalen geen premie of eigen risico, maar via belastinggeld wordt het zorgsysteem gefinancieerd. Door de groeiende bevolking en de vergrijzing (mensen worden steeds ouder), komt de NHS steeds meer onder spanning te staan.

Door die bevolkingsgroei en het feit dat mensen steeds ouder worden, wordt de zorg in het land onbetaalbaar. Afgelopen jaar gaf de overheid 130 miljard pond (zo’n 150 miljard euro) uit aan de zorg.

Problemen

De NHS lijkt in de problemen te komen door een aantal redenen.

Waarschijnlijk de belangrijkste is het tekort aan personeel en capaciteit in de ziekenhuizen. Zoals aangegeven willen EU-burgers niet meer in Engeland komen werken door de brexit. Hierdoor mist het land ontzettend veel inkomend personeel, waar er voor de brexit ook al sprake was van een tekort aan personeel. Dit wordt alleen maar versterkt.
Het tekort aan capaciteit zorgt ervoor dat mensen soms wel 3 weken moeten wachten op een afspraak met de huisarts bij een niet spoed afspraak. Een operatie kan nog langer op zich laten wachten.

Daarnaast lijkt er een andere reden ook dat de Britten te snel gebruik maken van het ziekenfonds. Dit omdat de zorg voor het als gratis voelt, ze betalen immers geen eigen risico, eigen bijdrage of zorgpremie. Dit lijkt een lange termijn effect te hebben, waardoor de zorg alleen maar duurder wordt en de wachtrijen alleen maar langer.

Nederland

De laatste jaren wordt in Nederland ook steeds meer geopperd voor een Nationaal Zorgfonds, geïnitieerd door de SP. Dit door de stijgende kosten in de zorg waar ook Nederland mee te maken heeft. Dat Nationaal Zorgfonds lijkt veel overeenkomsten te hebben met het fonds in het Verenigd Koninkrijk. Zo zijn er geen zorgverzekeraars, maar komt het vanuit de overheid. Daarnaast is er een zelfde dekking en betaalt niemand eigen risico.

Het nieuwe systeem (met marktwerking zoals we dat nu kennen), werd in 2006 juist ingevoerd omdat het zorgstelsel dat Nederland daarvoor kende ook te duur werd. Gezien de spanning van het systeem in Groot-Brittannië, is het daarom de vraag of het een goed idee is om in Nederland een soortgelijk systeem in te voeren.

Nationaal ziekenfonds Groot-Brittannië onder spanning

Over de auteur: Guido

Dagelijks houd ik mij bezig met de veranderingen en nieuwe ontwikkelingen binnen de zorgverzekering. Met mijn kennis en kunde probeer ik deze informatie toegankelijk te maken voor de lezers van Vergelijkjezorgverzekering.nl.

Geef een reactie