In een brief aan de Tweede Kamer waarschuwt Zorgverzekeraars Nederland (ZN) voor de consequenties van een nieuw beleid van minister Bruno Bruins van Medische Zorg. Dat plan omvat ideeën om bijbetalingen voor medicijnen maximaal 250 euro per jaar te laten zijn. Verzekeraars zijn hierdoor bang dat de fabrikanten van de medicijnen stoppen met de compensatieregelingen, waardoor de kosten van de medicijnen stijgen. Hierdoor zou de zorg alleen maar duurder worden.

Door nieuwe maatregelen hoopt de minister over vier jaar per jaar ruim 450 miljoen euro te besparen.

ZN zegt dat enkel 0,2% van dit nieuwe plan voor de maximeringsmaatregel zal profiteren, veel meer mensen zullen te maken hebben met hogere kosten. Dit bijvoorbeeld omdat het systeem dat dit bij moet houden hiervoor duur en bureaucratisch zou zijn.

“Als de minister de bijbetalingen gaat maximeren op 250 euro, dan is het risico reëel dat veel fabrikanten stoppen met hun terugbetaalregeling. Hierdoor gaan mensen, die nu alleen op papier een bijbetaling hebben, straks daadwerkelijk bijbetalen”, stelt de koepelorganisatie.

Volgens ZN zijn de consequenties voor individuen niet te voorspellen.

Eigen betalingen verminderen

ZN is er groot voorstander van om de eigen bijdrage te verminderen, maar benadrukt dat het onbegrijpelijk is dat er voor een bureaucratisch systeem gekozen wordt in plaats van maatwerkoplossingen. Die maatwerkoplossingen kunnen juist speciaal toegespitst worden op de kleine groep mensen die last heeft van hoge eigen bijdrage.