De zorgverzekeraar is verantwoordelijk voor het goed informeren van de polisvoorwaarden met betrekking tot de vergoeding van ziekenhuiszorg aan de klanten, niet het ziekenhuis. Ook zeker als de kosten niet volledig door de basisverzekering gedekt worden, en de verzekerde zelf bij moet betalen.

Dit oordeel gaf de rechtbank in Den Haag bij een zaak tussen de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), St. Antonius Ziekenhuis, Haaglanden Medisch Centrum en Zilveren Kruis.

Polis

Bij Zilveren Kruis heb je de mogelijkheid om te kiezen uit drie soorten basispolissen. Een naturapolis, een restitutiepolis en een budgetpolis. Die laatste is de goedkoopste zorgverzekering, maar mis je wel veel gecontracteerde zorg. Dat wil zeggen dat Zilveren Kruis voor die polis niet met alle ziekenhuizen een contract heeft afgesloten.

Als je zorg nodig hebt, en naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat, dan zal je een deel van de kosten zelf op moeten brengen (met uitzondering van spoedeisend). Dit houdt in dat de verzekeraar 70% van de kosten zelf zal betalen, en dat de verzekerde dus de rest zal bij moeten leggen.

Rechtszaak

Op de website en in de folders van de ziekenhuizen zou duidelijk genoeg aangegeven zijn dat men zich bewust moet zijn van de poliswaarden van hun verzekering. Toch kwamen er genoeg mensen binnen met niet-gecontracteerde zorg. De verzekerde kreeg niet alles vergoed, die haalt verhaal bij de verzekeraar, die wijst naar het ziekenhuis en het ziekenhuis wijst vervolgens terug naar de verzekeraar.

De rechtbank heeft beoordeeld dat Zilveren Kruis in dit geval te weinig informatie heeft verschaft, en daarom verantwoordelijk is voor de kosten.

Wel is het volgens de rechtbank in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de verzekerde om zich kennis te maken van de polisvoorwaarden. De zorgverzekeraar moet daarbij helpen door zo transparant mogelijk te zijn over die voorwaarden, en duidelijk te zijn als een verzekerde daar naar vraagt. De zorgaanbieder (het ziekenhuis) is dus niet verantwoordelijk om informatie te verschaffen over de vergoedingen rondom een behandeling.

De NVZ is content met de uitsprak van de rechtbank, aangezien nu duidelijk moet zijn wie er verantwoordelijk is voor de informatievoorziening.