Men heeft te maken met een groot tekort aan personeel in de zorg. Voor dit jaar waren er zo’n 125.000 vacatures te vinden voor een baan in de zorg. Genoeg werk dus, maar het is lastig om gekwalificeerd personeel te vinden. Vooral ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg en de thuiszorg hebben last van dit probleem. Dit meldt het UWV.

Meer mensen nodig

Het probleem komt vooral doordat er gewoon meer mensen nodig zijn. Dit omdat we te maken hebben met vergrijzing en men meer handen aan een bed wilt hebben, om zo de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Ook heeft de zorg te maken met een hoog ziekteverzuim, zoals al eerder bekend werd.

Volgens de Rijksoverheid kunnen we in 2022 te maken hebben met een tekort van tussen de 100 en 125 duizend werknemers in de zorg.

Mogelijke oplossingen

Het UWV komt zelf ook al met een aantal oplossingen om dit probleem verder tegen te gaan. Zo denken ze aan het verschuiven van administratieve taken naar servicemedewerkers of vrijwilligers, personeel uit het buitenland halen, technologische verbeteringen voor efficiëntere bedrijfsvoering en het opleiden van werkzoekende.

Deze mogelijkheden zal het UWV aan het kabinet voorstellen.

Kabinet

Het kabinet doet er zelf ook wat aan om het personeelstekort tegen te gaan. Via een actieprogramma ‘Werken in de Zorg’ wil men het personeelstekort in 2022 naar nul brengen.

Dit doet het door middel van leerwerkplekken, omscholing, regionale actieplannen en een landelijke campagne. Dit moet onder anderen zorgen voor een beter imago voor de zorg, waardoor er meer interesse is om daar een baan te zoeken. Verder zal er voor elke leerling en student een stageplek beschikbaar moeten zijn, om zo kennis op te doen binnen de zorg.

Tevreden bonden

Verschillende bonden (ANBO, CNV, FNV) hebben laten weten content te zijn met de nieuwe maatregelen die het kabinet doorvoert. Ook hopen de twee laatstgenoemde vakbonden dat de werkdruk in de zorg zal dalen, wat moet resulteren in minder ziekteverzuim en dat het personeelsprobleem opgelost zal worden.