Zorgverzekeraars dienen een einde te maken aan fictieve kortingen die het geeft voor collectieve zorgverzekeringen. De kortingen die nu gegeven worden noemt minister Bruno Bruins van Medisch Zorg fictief. Per 2020 zal de maximale korting van een collectieve zorgverzekering 5% bedragen, waar dat nu nog maximaal 10% is.

Keuze

In Nederland zijn er 55 verschillende basisverzekeringen, voor menig consument al genoeg om het overzicht kwijt te raken. Naast de basisverzekeringen, is het ook mogelijk om je als collectief ergens aan te sluiten. Dit kan vaak via je werk, sportvereniging of universiteit. Hierdoor zijn er zo’n 51.000 collectieve zorgverzekeringen.

Het idee van de collectieve verzekeringen, is dat zo voor een specifieke groep gericht zorg ingekocht kan worden. Hiermee zou in theorie kosten bespaard worden, waarvoor het collectief beloond wordt in de vorm van korting.

In de praktijk valt het toch anders uit, en lijkt er geen sprake te zijn van specifieke inkoop van de zorg. Toch ontvangen collectieven een korting op de basispremie, een voordeel die mensen zonder collectief niet hebben. De korting die gegeven wordt, wordt dus als opslag gegeven voor de mensen zonder collectief, een sigaar uit eigen doos zoals de Rijksoverheid het noemt.

Bovendien is er door de overgrote hoeveelheid aan collectieve zorgverzekeringen geen overzicht meer. De minister geeft ook aan dat het vaak gaat om ‘veel verschillende verpakkingen met dezelfde inhoud’. Het aantal collectieven moet dus ook teruggeschroefd worden.

Aanpak

De minister wil een aantal maatregelen door laten voeren, zodat er meer overzicht komt in de markt. Allereerst zal de korting op collectieve verzekeringen verlaagd worden naar maximaal 5% per 2020 (was eerst 10%).

Daarnaast moeten zorgverzekeraars helder aan de consument voorleggen:

  • Hoe verschillend de zorgverzekeringen bij de zorgverzekeraar zijn.
  • Waar de korting op collectieve zorgverzekering van toepassing is.
  • In hoeverre de korting echt is (dus niet fictief), en wat deze normaal kost.

Verder zal de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) intensiever gaan controleren op deze transparantie-eisen.

Door deze aanpak zou het voor de verzekerde makkelijker moeten worden om de zorgverzekeringen te vergelijken.

Toekomst

Voor de zorgverzekering 2020 zal het duidelijk worden of deze maatregelen het gewenste effect hebben gehad. Aan de hand van die resultaten zal besloten worden hoe de minister in de toekomst de transparantie in de zorgverzekeringsmarkt nog verder kan vergroten.