Het verplichte eigen risico blijft ook de komende jaren gelijk. Er is een wetsvoorstel van minister Bruno Bruins door de Eerste Kamer gegaan dat hiervoor zorgt. Hierdoor blijft het verplichte eigen risico tot 2022 op 385 euro.

Het verplichte eigen risico is het bedrag dat je dient te betalen als je vergoeding uit de basisverzekering wilt. Er gelden wel uitzonderingen daarop. Zo is bijvoorbeeld de huisarts vrij van eigen risico. Ook kinderen betalen geen eigen risico (jonger dan 18 jaar), en voor vergoeding uit de aanvullende pakketten geldt dit niet.

Regeerakkoord

Dat het eigen risico de komende jaren op 385 euro zou blijven, was eigenlijk al wel duidelijk. Dit was namelijk onderdeel van het regeerakkoord van het kabinet. Nu deze wet goedgekeurd is, zal dat ook daadwerkelijk zo zijn. Anders was het eigen risico met de zorgkosten mee gegroeid.

Verder zal ook de vermogensinkomensbijtelling voor de Wet langdurige zorg (Wlz) gehalveerd worden naar 4%. Daarnaast zal er een abonnementstarief ingesteld worden voor de WMO, welke maximaal 19 euro per maand kost.

Deze maatregelen (en anderen) moeten ervoor zorgen dat de zorgkosten blijven opstapelen. Hierdoor zou de zorg bereikbaar en betaalbaar voor iedereen moeten blijven.

stapeling-zorgkosten

Zoals in bovenstaande grafiek te zien is, is het eigen risico sinds de invoering in 2006 flink gestegen. Daarom komt er vanuit de politiek veel kritiek. Tegenstanders van het eigen risico menen dat het tot zorgmijding leidt.

Premie stijging

Door het eigen risico gelijk te houden, terwijl de zorgkosten stijgen, zullen de premies wel wat toenemen. DSW heeft deze week als eerste zorgverzekeraar de nieuwe zorgpremie bekend gemaakt. Waar het kabinet nog uitging van een stijging van ruim 10 euro per maand, heeft DSW besloten om de premie met 4,50 euro per maand te verhogen. Hierdoor is de nieuwe premie 112 euro per maand.

Wat andere zorgverzekeraars zullen doen met de premie, moet nog blijken. Ze hebben tot 12 november te tijd om dit bekend te maken. Zorgverzekering vergelijken is ook mogelijk vanaf dat moment.