Van de zorgverzekerden in Nederland zorgt een groep van één procent voor 25 procent van de kosten uit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het gaat in dit geval veelal om de mensen die gebruik maken van dure medicijnen of behandelingen in het ziekenhuis. Ook enkele chronisch zieken horen bij deze groep, omdat zij ook dure specialisten meermaals moeten bezoeken. Dit blijkt uit onderzoek van Vektis.

Volgens het onderzoek van Vektis zijn er zo’n 175.000 Nederlanders die gemiddeld 61.000 euro aan kosten maken per persoon. Het overgrote deel van de kosten vloeien voort uit een ziekenhuis bezoek (58 procent). Andere grote kostenposten zijn de Geestelijke gezondheidszorg (GGZ, 12 procent) en wijkverpleging (11 procent).

Hoge kosten

Ook is er een hele kleine groep die meer dan 700.000 euro aan zorgkosten maakt. Deze bestaat uit 107 mensen, die gezamenlijk voor 71 miljoen euro aan zorgkosten hebben gemaakt in 2016. Hierbij is de verhouding aan zorgkosten voor het ziekenhuis nog extremer. Voor deze groep zijn 94 procent van de kosten afkomstig van een ziekenhuis bezoek.

Dit omdat de patiënten vaak meerdere specialisten door het jaar heen bezoeken, en daarnaast dure medicatie voorgeschreven krijgen. Hierdoor worden de kosten snel verhoogd.

Zo’n duur medicijn is bijvoorbeeld Spinraza. Onlangs werd dit medicijn nog toegevoegd aan de basisverzekering. Dit medicijn is een van de duurste, en kost een half miljoen euro in het eerste jaar. De jaren erna bedragen de kosten 250.000 per jaar. Dit waren in ieder geval de prijzen voordat het medicijn werd toegevoegd aan het basispakket. Na succesvolle prijsonderhandelingen zal die gedaald zijn.