Volgende week, dinsdag 18 september, is het weer Prinsjesdag. De dag waarop de belangrijkste wijzigingen van de zorgverzekering voor het volgende jaar bekend gemaakt worden. Hier zal meer bekend gemaakt worden over de inhoud van de basisverzekering, het eigen risico en de nominale zorgpremie van de zorgverzekering 2019.

Veel hebben we de afgelopen maanden al gelezen over de zorgverzekeringen. Daarom hierbij de vijf belangrijkste wijzigingen die we kunnen verwachten voor de zorgverzekering in 2019.

1. Hogere zorgpremie

Zorgverzekeraar CZ maakte als een van de eerste verzekeraars bekend dat verzekerden rekening moeten houden met een hogere zorgpremie. Volgens de verzekeraar kan je rekenen op 7 euro per maand meer. Op jaarbasis is dat 84 euro.

De hogere premie heeft twee oorzaken. Ten eerste stijgen de zorgkosten, waardoor de verzekerden meer premie moet betalen. Daarnaast raken de eigen reserves van de verzekeraars op. Die hebben ze de afgelopen jaren gebruikt om de zorgpremie te drukken.

2. Geen vergoeding paracetamol

Per 2019 zal er geen vergoeding meer gelden voor paracetamol en andere voedingssupplementen, vitaminen en mineralen. Dit omdat de kosten volgens het ministerie van Volksgezondheid zo laag zijn (minder dan een euro per week). Hier wordt zo’n 20 miljoen euro mee bespaard. Dat geld zou gebruikt gaan worden voor mensen die moeite hebben met het betalen van hun dure medicijnen.

De groep die hier het meeste van zal gaan voelen, zijn waarschijnlijk reumapatiënten. Zij slikken dagelijks veel zware (1000mg) paracetamol. Op jaarbasis zouden zij naar zeggen van het Reumafonds 80 tot 200 euro meer betalen.

3. Eigen bijdrage medicijnen krijgt maximum

In 2019 zal er een maximum komen op de eigen bijdragen voor medicijnen. Momenteel is er nog geen grens, waardoor het mogelijk is dat patiënten heel veel bij betalen. Zo zijn er ADHD-patiënten die tot enkele honderden euro’s aan eigen bijdrage dienen te betalen. Per 2019 zou er een maximum zijn van 250 euro.

Door deze maatregel verwachten verzekeraars wel dat medicijnen duurder worden. Dit omdat de fabrikanten dan wellicht stoppen met de terugbetaalregeling.

Let wel op dat de eigen bijdrage en het eigen risico twee verschillende dingen zijn. Lees hier meer over de eigen bijdrage.

4. Oefentherapie COPD

Vanaf 1 januari 2019 zal er vanaf de eerste behandeling een vergoeding gelden voor oefentherapie bij COPD. Momenteel betalen patiënten de eerste 21 behandelingen nog zelf. Hierna zal enkel nog het eigen risico betaald moeten worden.

Er komt wel een maximum aan de behandelingen. In het eerste jaar zijn dat er maximaal 70. De jaren erop hangt het af van de ernst van de COPD.

5. Vergoeding bij overgewicht

Mensen met een gezondheidsrisico door overgewicht kunnen door de huisarts doorverwezen worden naar een Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). Per 2019 zal er een vergoeding vanuit de basisverzekering zijn voor GLI.

De GLI helpt mensen met het tegengaan van overgewicht. Dit gebeurt door onder begeleiding minder te eten en meer te bewegen. Verder is er de mogelijkheid voor psychologische ondersteuning om zo te werken aan gedragsverandering.

Eigen risico

Deze laatste is niet zozeer een wijziging van de zorgverzekering voor 2019, maar wel goed om te benoemen.

Als onderdeel van de kabinetsplannen zal het eigen risico voorlopig bevroren zijn op 385 euro. Deze stegen eerst mee met de zorgkosten. Zo lang het huidige kabinet aanblijft, zal het eigen risico op 385 euro blijven. In 2021 zullen er nieuwe verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn.

Doordat het eigen risico gelijk blijft, is er wel een kans dat de zorgpremies extra toenemen.