Prinsjesdag: veranderingen voor zorgverzekering 2018

19 September, 2017|0 Comments

Vandaag, 19 september 2017, is het Prinsjesdag. Op deze dag wordt het nieuwe werkjaar van de Eerste en Tweede kamer geopend door de Koning. Ook worden de Miljoenennota en Rijksbegroting 2018 aan de Tweede Kamer aangeboden door de minister van Financiën, Dijsselbloem. Daar is meer informatie te vinden over de veranderingen voor de zorgverzekering in 2018. Zo valt er meer te lezen over het eigen risico, de zorgtoeslag, de nominale zorgpremie en de basisverzekering.

Kort samengevat gaat de zorgverzekering weer wat duurder worden dan de afgelopen jaren. De nominale rekenpremie stijgt met 6 euro per maand. Die rekenpremie is de verwachting van het kabinet, en daar kunnen zorgverzekeraars nog vanaf zien. Zij bepalen uiteindelijk zelf hun premie. Verder stijgt het eigen risico met 15 euro naar 400 euro. En daarnaast is er ook een stijging voor de inkomensafhankelijke bijdrage voor werknemers, zelfstandigen en gepensioneerde. Door de (verwachte) stijging van de zorgpremie, stijgt ook de zorgtoeslag. De zorgtoeslag stijgt maximaal 181 euro per jaar voor een eenpersoonshuishouden en 194 euro per jaar voor een meerpersoonshuishouden.

Overzicht

Onderstaande tabel met de belangrijkste veranderingen voor 2018:

2017  2018  Verschil
 Nominale rekenpremie  € 1.290  € 1.362  + € 72,-
 Verplicht eigen risico  € 385,-  € 400,-  + € 15,-
 Maximale zorgtoeslag eenpersoonshuishoudens  € 1.066,-  € 1.197,-  + € 181,-
 Maximale zorgtoeslag meerpersoonshuishoudens  € 2.043,-  € 2.237,-  + € 194,-
 Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw werknemers  6,65% 6,9%  + 0,25
 Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw werkgevers  5,4% 5,65%  + 0,25
 Premie Wlz  9,65%  9,65%  0

Stijging zorgpremie

Het kabinet voorziet een stijging van de zorgpremie van 6 euro per maand, of 72 euro op jaarbasis. Daarmee komt het uit op een gemiddelde premie van 113,50 per maand (1362 per jaar) uit. Deze stijging heeft te maken met:

  • Inflatie
  • Tegenvaller in de financiële begroting van 2016
  • Overheveling van AWBZ taken naar basisverzekering, transitieperiode duurt nog tot 2020
  • Investeringen om zorginstellingen in de langdurige zorg te helpen tegen faillissement.

Hoewel het kabinet ervan uitgaat dat de zorgpremie stijgt, hoeft dat niet per se het geval te zijn. De nominale rekenpremie die het bekend maakt is een richtlijn voor de zorgverzekeraars. Ze mogen zelf bepalen wat ze doen met de zorgpremie. Eerder lieten DSW en Achmea echter al doorschemeren dat een verhoging er wel aan zit te komen. DSW maakt traditiegetrouw als eerste zorgverzekeraar de nieuwe premie bekend, en daaruit kunnen we vaak afleiden van de rest gaat doen.

Stijging eigen risico

Ook het eigen risico 2018 stijgt, wat wellicht opvallender is dan de stijging van de zorgpremie. Afgelopen jaar (voor de verkiezingen in maart) maakten veel politieke partijen zich sterk voor het veranderen, verlagen of zelfs afschaffen van het verplichte eigen risico.

In realiteit stijgt het eigen risico dus weer, dit maal met 15 euro naar 400 euro. Deze stijging heeft te maken met een stijging van de lonen in de zorg. Verlagen van het eigen risico kost de overheid een hoop geld, terwijl de zorg alleen maar duurder wordt en de bevolking ouder (en dus meer zorg nodig heeft).

Stijging zorgtoeslag

Naast een stijging van de zorgpremie en het eigen risico, wat minder prettig is voor velen, is er ook een stijging van de zorgtoeslag. Je kan nu maximaal 131 euro per persoon per jaar meer ontvangen. Deze verhoging is deels te danken aan de verhoging van de zorgpremie, en deels aan de koopkrachtregeling van het kabinet.

Veranderingen basispakket

Ook krijgt het basispakket weer een aantal veranderingen voor 2018. Die zijn als volgt:

  • Vergoeding voor nieuwe geneesmiddelen voor bv hepatitis C en borstkanker
  • Vergoeding voor 12 fysiotherapie behandelingen voor patiënten met artrose bij de heup en knie
  • Vergoeding zittend vervoer voor oncologie patiënten met een immuuntherapiebehandeling
  • Vergoeding verzorging bij minderjarigen (wassen, innemen medicatie, etc.) met geneeskundige zorg.

Zorgverzekering vergelijken

Dit jaar dienen de zorgverzekeraars hun definitieve zorgpremies een week eerder aangeleverd te hebben, op 12 november. Hierdoor is het mogelijk om een week langer zorgverzekeringen te vergelijken. Zorgverzekeringen vergelijken kan je uiteraard doen via vergelijkjezorgverzekering.nl. Zie daarvoor de zorgvergelijker pagina. Zodra de nieuwe zorgpremies voor 2018 bekend zijn, zal het mogelijk zijn om daar de zorgverzekeringen te vergelijken en af te sluiten bij de zorgverzekeraar.

Prinsjesdag: veranderingen voor zorgverzekering 2018
5 (100%) 1 vote

Leave A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.