Home » Zorgverzekering 2018 » Eigen risico weer omhoog 400 euro 2018

Eigen risico weer omhoog, 400 euro in 2018

6 September, 2017|0 Comments

Het lijkt erop dat het eigen risico voor 2018 toch weer verder stijgt. Van 385 in 2017 naar 400 euro in 2018. Dit zou blijken uit anonieme bronnen die deze informatie heeft van de vier partijen (VVD, CDA, ChristenUnie en D66) die momenteel onderhandelingen voeren voor het vormen van een nieuw kabinet.

Hoewel het eigen risico afgelopen jaar voor het eerst sinds de introductie van het eigen risico niet steeg, is er voor volgend jaar dus wel een stijging te verwachten. Dit zou te maken hebben met de stijgende lonen in de zorgsector, die dus worden doorberekend naar de zorg zoekenden.

Eigen risico afgelopen jaren

hoogte-eigen-risico-tabel

Sinds de invoering van het eigen risico, is dit bedrag ieder jaar weer verder gestegen. Enkel in 2017 was er een jaar dat het eigen risico niet verder groeide. Voor 2018 lijkt het eigen risico dus wel weer iets te groeien, met 15 euro naar 400 euro.

Verkiezingsprogramma

Het is wel merkwaardig dat het eigen risico lijkt te gaan stijgen. Zeker omdat tal van partijen in hun verkiezingsprogramma voor maart van dit jaar hadden staan voor een wijziging in het eigen risico. Voor CDA en CU (twee van de vier partijen aan de onderhandelingstafel) stond in het programma een verlaging van 100 euro. VVD en D66 hadden het er in hun verkiezingsprogramma niet zozeer over het afschaffen of verlagen van het eigen risico.

Eerder liet het Centraal Planbureau al te verwachten dat het eigen risico stijgt naar 450 euro in 2021 als er niks aan het eigen risico gebeurt. Een meerderheid in de Tweede Kamer was bovendien voor een verlaging of afschaffing van het eigen risico, maar dat lijkt voor 2018 vooralsnog nog niet aan de orde.

Zorgpremie

Ook zou uit de bronnen blijken dat het kabinet verwacht dat de zorgpremie voor 2018 ook weer gaat stijgen. Het kabinet zal tijdens Prinsjesdag aankondigen dat de basisverzekering met zo’n 6 euro per maand zal stijgen, of 72 euro per jaar.

Houd er rekening mee dat dit een zogenaamde rekenpremie is, en de verzekeraars daar ver vanaf kunnen zitten. De zorgverzekeraars kunnen de rekenpremie als indicator gebruiken, maar staan zelf vrij om een eigen premie te bepalen.

Zortoeslag

Een stijging van het eigen risico en een stijging van de zorgpremie gaat vaak ook gepaard met een stijging van de zorgtoeslag. Voor de premiestijging zou er 65 euro extra zorgtoeslag bijkomen voor de mensen in de laagste schaal. Daarnaast komt er in de laagste schaal nog eens 65 euro extra bij om de koopkracht gelijk te houden. Per persoon ga je er qua zorgtoeslag dus maximaal 130 euro op vooruit, zo zijn de verwachtingen.

Tijdens Prinsjesdag (19 september 2017) zal er meer duidelijkheid komen over de zorgvragen. Dan zal officieel bekend worden wat het eigen risico wordt, wat de rekenpremie wordt en wat er allemaal in de basisverzekering zit.

Overigens is het nog mogelijk voor een nieuw kabinet om de stijging van het eigen risico terug te draaien, dan zullen ze binnen een week na Prinsjesdag op het bordes moeten staan.

Eigen risico weer omhoog, 400 euro in 2018
2.5 (50%) 2 votes

Leave A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.