Home » Zorgverzekering 2018 » Eigen risico 2018 blijft toch op 385 euro

‘Eigen risico 2018 blijft toch op 385 euro’

21 September, 2017|0 Comments

Volgend jaar stijgt het eigen risico toch niet, maar blijft net als in 2016 en 2017 op 385 euro. Dit heeft informateur Gerrit Zalm aan de Kamer laten weten. De formerende partijen (VVD, CDA, D66 en CU) willen de verhoging naar 400 euro toch niet door laten gaan. Dit betekent wel dat de zorgpremie (rekenpremie) met 10 euro extra per jaar stijgt, dus een totaal van 82 euro ten opzichte van 2017.

Om de verhoging ongedaan te maken, dienen te partijen wel een spoedprocedure in gang te zetten. Voor 1 oktober moet het namelijk veranderd zijn.

Verkiezingsbelofte

Tijdens Prinsjesdag 2017 werd bekend dat het eigen risico eigenlijk zou stijgen naar 400 euro, als gevolg van de stijgende lonen in de zorg.

Dit was opvallend te noemen, aangezien het overgrote deel van de partijen tijdens de verkiezingen in maart nog voor een verandering van het eigen risico was. Die verandering kon in de vorm van een verlaging of afschaffing zijn.

Door de verandering voor 1 oktober aanstaande door te voeren, lijken de partijen nog wel deels aan de verkiezingsbelofte te voldoen.

Kanttekening bij het behouden van het eigen risico in 2018 op 385 euro is de toename in de zorgpremie van 10 euro per jaar, of 83 cent per maand. Dit is bovenop de stijging van 72 euro per jaar die het kabinet voorziet voor 2018.

‘Eigen risico 2018 blijft toch op 385 euro’

Leave A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.