DSW verlaagt eigen risico en zorgpremie 2018

26 September, 2017|0 Comments

DSW heeft de zorgpremie voor 2018 bekend gemaakt, en deze gaat verrassend genoeg omlaag met 6 euro op jaarbasis. Dit in tegenstelling tot de verhoging van zo’n 82 euro per jaar wat het kabinet dacht. Voor de basisverzekering bij DSW ga je in 2018 107,50 euro per maand betalen.

Daarnaast heeft DSW besloten om het eigen risico met 10 euro te verlagen naar 375 euro, als symbolisch bedrag om te laten zien dat het bedrijf het eigen risico te hoog vindt.

Zoals andere jaren is DSW ook dit jaar traditiegetrouw weer de eerste zorgverzekeraar die de zorgpremie voor het aankomende jaar bekend maakt. Dit geeft vaak een goed idee wat de andere zorgverzekeraars met hun premies voor aankomend jaar gaan doen.

Verrassende verlaging

Vrijwel iedereen was ervan overtuigd dat de zorgpremies dit jaar weer verder de pan uit zouden rijzen. Dit zou komen door onder meer het opraken van financiële reserves van de verzekeraars, de hogere lonen in de zorg en de stijgende kosten in de zorg in het algemeen. Zelfs de DSW topman maakte eerder bekend te verwachten dat de zorgpremie met 30 euro zou stijgen.

Patiëntenfederatie Nederland noemt in een reactie dat zij de stap van DSW verrassend vinden, en zich hardop afvragen hoe de andere zorgverzekeraars hierop zullen reageren. De federatie denkt dat de andere verzekeraars nu lastig hun zorgpremies wél kunnen verhogen.

Brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN) waarschuwt wel dat een verlaging bij DSW niet meteen betekent dat andere zorgverzekeraars dat ook zullen doen. Die maken immers hun eigen keuzes.

Premie-DSW-2018

Wel is het zo dat DSW vorig jaar de premie met zo’n 10 euro per maand liet stijgen, en daarmee een van de grootste stijgers waren.

Reden van verlaging zorgpremie

Chris Oomen, topman van DSW, vindt dat de nominale zorgpremie van de Miljoenennota te hoog is ingeschat, en geven andere gegevens weer dat de kosten in de zorg aan het dalen zijn. Zo zouden de lonen minder hard stijgen dan verwacht en zou er sprake zijn van meevallers in kostprijzen van medicijnen.

Ook heeft DSW dit jaar weer financiële reserves ingezet om de kosten nog wat verder te drukken. Voor 2018 betaalt DSW 36 euro per verzekerde aan eigen reserves bij. Dit is wel flink minder dan in 2017 (94 euro) en 2016 (145 euro).

Eigen risico

Zoals aangegeven laat DSW ook het eigen risico dalen. DSW berekent 375 euro eigen risico naar de patiënt in plaats van de 385 euro. Die 10 euro minder is als een symbolisch bedrag bedoeld richting de politiek, om aan te geven dat het eigen risico op deze manier onacceptabel en onfatsoenlijk is. ”Het is een bedreiging van de solidariteit tussen chronisch zieke en gezonde mensen”, stelt Oomen.

Zorgverzekering DSW

De zorgverzekering die DSW aanbiedt is een combinatiepolis. Dit is de enige basisverzekering van DSW, en in 2018 zal daar 107,50 euro per maand voor betaald moeten worden.

Om de zorgverzekering meer dekking te geven (bijvoorbeeld voor tandarts of fysiotherapie), is het mogelijk om de basisverzekering uit te breiden met aanvullende verzekeringen. Wat de prijzen voor de aanvullende verzekering bij DSW worden, is nog niet bekend.

DSW verlaagt eigen risico en zorgpremie 2018

Leave A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.