Sinds 2006 is het zorgstelsel in Nederland veranderd. Het ziekenfonds verdween en de Zorgverzekeringswet (Zvw) werd ingevoerd. Ten tijden van het ziekenfonds waren er de ziekenfondsverzekeringen en de particuliere ziektekostenverzekeringen. Deze zijn vervangen door de zorgverzekering met de verplichte basisverzekering zoals we die nu kennen.

Ziekenfonds vergelijken kan makkelijk en snel via onze zorgvergelijker.

Bekijk de zorgvergelijker

De dekking vanuit de basisverzekering is voor iedereen hetzelfde. Hierdoor heb je toegang tot zorg van huisartsen, ziekenhuizen, psychologische zorg en meer. Als de dekking niet voldoende voor je is, kan je dit nog uitbreiden met een aanvullende verzekering. Daardoor kan je extra dekking hebben voor fysiotherapie, tandzorg of alternatieve geneeswijzen, om een paar voorbeelden te noemen.

Het ziekenfonds bestaat dus niet meer. Wel is het nog een term die vaak gebruikt wordt, waarmee tegenwoordig de huidige zorgverzekering bedoeld wordt.

Ziekenfonds vergelijken / zorgverzekering vergelijken

Het vergelijken van ziekenfondsen is niet mogelijk. Sinds de invoering van de zorgverzekering in 2006 is het wel mogelijk om die te vergelijken. De huidige zorgverzekering bestaat uit de verplichte basisverzekering en de optionele aanvullende verzekering. Deze kan je vergelijken en direct afsluiten via Vergelijkjezorgverzekering.nl. Op die manier kan je jezelf verzekeren van een goedkope zorgverzekering.

Wat is het ziekenfonds?

Of misschien beter gezegd, wat was het ziekenfonds.

Het ziekenfonds was er voor de lagere inkomens in Nederland. Zij konden door hun inkomen eigenlijk geen aanspraak maken op een particuliere ziektekostenverzekering. Het ziekenfonds was er voor mensen tot een inkomen van 33.000 euro. Als je meer verdiende, was het enkel mogelijk om een particuliere ziektekostenverzekering af te sluiten (al dan niet verplicht).

Voor het ziekenfonds betaalde men maandelijks een premie. Een deel daarvan werd betaald via de werkgever, via het bruto-inkomen. De hoogte daarvan was zo’n 8 procent.

De ziekenfondsen werden per postcodegebied ingedeeld. Hierdoor had je niet de keuzevrijheid uit een verzekeraar, zoals we dat nu wel hebben. De fondsen maakten afspraken met ziekenhuizen en andere zorgverleners. Als lid van een ziekenfonds, kon je bij die gecontracteerde zorgverleners terecht. Met je ziekenfondskaart kon je vervolgens aantonen lid te zijn van het ziekenfonds.

Met het Nationaal Zorgfonds willen enkele politieke partijen het ziekenfonds wel weer terugbrengen, al stuit dit op veel tegengeluid.

Nadelen ziekenfonds

Het grote nadeel van deze manier van werken, was dat er een tweedeling ontstond. Doordat de zorgverleners voor een ziekenfondspatiënt een lagere vergoeding kregen dan voor patiënten met een particuliere verzekering, kregen die laatste vaak voorrang.

Zij leverden de zorgverleners dus meer geld op, waardoor ze snellere en betere behandelingen kregen. Dit resulteerde in lange wachtrijen voor mensen aangesloten bij het ziekenfonds.

Met de invoering van het huidige zorgstelsel, hebben we dat probleem niet meer. Iedereen met een basisverzekering krijgt dezelfde behandeling. De tweedeling tussen arm en rijk is daardoor minder aanwezig in de zorg.

Waarom vergelijken?

Gedurende de tijd van het ziekenfonds, was je aangesloten bij een fonds op basis van je postcodegebied. Nu heb je de mogelijkheid om zelf een zorgverzekeraar te kiezen.

Het vergelijken daarvan kan erg interessant zijn, omdat deze met elkaar concurreren op basis van prijs en dekkingen. Omdat deze dus per verzekeraar verschillen, en je voorkeuren kan hebben, is het verstandig om te vergelijken.

Het vergelijken kan makkelijk en snel via onze zorgvergelijker.

Bezoek zorgvergelijker

Ziekenfonds vergelijken en afsluiten

Half november zal je van je huidige zorgverzekeraar de nieuwe polisvoorwaarden ontvangen. Dat is het moment waarop andere verzekeraars hetzelfde zullen doen. Vanaf dat moment is het dus mogelijk om deze polissen met elkaar te vergelijken.

Via onze zorgvergelijker kan je de aanbieders van een zorgverzekering vergelijken met je huidige zorgverzekeraar. Zo zie je direct of je goedkoper uit kan zijn. Met behulp van de filters kan je je wensen aangeven.

Als je een verzekering vindt die je meer aanspreekt, dan kan je die ook direct afsluiten. Wij zullen je doorverwijzen naar de beveiligde omgeving van de zorgverzekeraar, waar je de overstap officieel kan maken. Als je je bedenkt, heb je ook nog eens twee weken te tijd om de overstap te annuleren.