Wil je een zorgverzekering met een vergoeding voor orthodontie (tot 18 jaar)? Op deze pagina vind je een overzicht van zorgverzekeraars die een vergoeding bieden voor orthodontie tot 18 jaar.

Orthodontie wordt toegepast bij mensen wiens tanden niet (meer) helemaal recht staan. Vrijwel alle kinderen nemen uiteindelijk een beugel. Daarvoor moet je bij de orthodontist zijn.

Vergoeding basisverzekering

De basisverzekering vergoedt niet heel erg veel voor orthodontie tot 18 jaar. Enkel bij bijvoorbeeld een hazenlip (schisis). Wel kan je als ouder een aanvullende verzekering afsluiten om een vergoeding te krijgen voor orthodontie tot 18 jaar.

Vergoeding aanvullende verzekering

Met een aanvullende verzekering voor orthodontie kan je een gedeelte van de kosten vergoed krijgen.

Let op: Om je kind een vergoeding te geven (tot 18 jaar), dient deze op dezelfde polis te zitten als de ouder met de aanvullende verzekering voor orthodontie.

Het kan zo zijn dat de vergoeding die de verzekeraar biedt, niet per kalenderjaar geldt. Maar bijvoorbeeld per 2 jaar. Zo kan je bijvoorbeeld 2000 euro per 2 jaar vergoed krijgen. Dit kan je natuurlijk ook in 1 jaar opmaken, maar dan heb je het jaar erna niks.

Wel kan je dan overstappen, maar dan moet je rekening houden met eventuele wachttijden. Sommige verzekeraars geven pas na een jaar premie betalingen een vergoeding voor orthodontie.

Bekijk ook deze pagina voor de orthodontie vergoeding vanaf 18 jaar.

Wachttijden zorgverzekeraars

Veel zorgverzekeraars hanteren een wachttijd voor een orthodontie vergoeding. Dat houdt in dat je eerst een bepaalde periode moet wachten (en wel betalen) voordat je een vergoeding kan krijgen. Op die manier hopen zorgverzekeraars dat je niet enkel overstapt voor een vergoeding voor een beugel.

Ook zijn er zorgverzekeraars zonder wachttijd. In onderstaande tabel vind je de aanvullende verzekeringen voor orthodontie per verzekeraar. Daar staat ook vermeld of er een wachttijd is. Informeer ook vooral bij de zorgverzekeraar zelf.

Vergoeding per verzekeraar

In onderstaand overzicht kan je de vergoedingen per zorgverzekeraar vinden.