Op zoek naar een vergoeding voor een NIPT-test? Hier leggen we je uit wat een NIPT-test is, en of je een vergoeding kan krijgen uit de zorgverzekering.

Wat is een NIPT-test?

NIPT staat voor Niet Invasieve Prenatale Test. Het is dus een test om te kijken naar het ongeboren kind. Daarbij wordt gekeken of dit kind het Down-, Edwards- of Patausyndroom kan hebben. Deze test wordt gedaan met het bloed van de moeder.

Omdat er bloed wordt afgenomen bij de moeder, heeft deze vorm van testen een groot voordeel ten opzichte van bijvoorbeeld vruchtwaterpunctie of de vlokkentest. Daarbij is het mogelijk om complicaties te veroorzaken, bij een NIPT is dat niet het geval.

De NIPT testen in Nederland worden aangeboden via twee soorten:

  • TRIDENT-1 (voor hoogzwangere)
  • TRIDENT-2 (voor elke zwangere)

Enkele feiten over de NIPT:

  • De test kan vanaf de 10e week zwangerschap worden gedaan.
  • Het duurt zo’n twee weken voordat de NIPT uitslag bekend is.
  • Qua betrouwbaarheid scoort de NIPT test erg hoog (Downsyndroom 99%, Edwardssyndroom 97%, Patausyndroom 92%).

Kosten en vergoeding NIPT

Zo’n NIPT-test kost ongeveer 500 euro. De vergoeding voor een NIPT test werkt op verschillende manieren.

Vergoeding basisverzekering

Voor vrouwen met een verhoogd risico op een kind met een afwijking, vergoedt de basisverzekering de kosten van een NIPT-test. Deze medische indicatie kan blijken als:

  • Er uit eerdere testen (combinatietest) een verhoogd risico aanwezig bleek te zijn.
  • Een eerder kind ook al het Down-, Edwards-, of Patausyndroom heeft.

Let wel op dat dit ten kosten kan gaan van het eigen risico, als dat nog niet op gemaakt was.

Vergoeding overig

Niet iedereen heeft dus recht op een NIPT vergoeding uit de basisverzekering. Voor andere vrouwen is er sinds 2017 een subsidieregeling.

Zwangere vrouwen betalen daardoor enkel 175 euro voor de test. Deze kosten zijn ongeveer gelijk aan die van een combinatietest, waardoor het nu ook interessant is om een NIPT als eerste test te laten uitvoeren.