Op zoek naar een zorgverzekering die een vergoeding voor mantelzorgers biedt? Op deze pagina kan je een overzicht van zorgverzekeraars die een vergoeding voor een mantelzorger bieden.

Wat is een mantelzorger?

Een mantelzorger levert zorg aan vrienden of familie als zij invalide, chronisch ziek of op een andere manier beperkt zijn. Dit gebeurt vaak voor periodes van langdurige zorg. De mantelzorgers zijn daarom van groot maatschappelijk belang.

De mantelzorger kan niet altijd de hele tijd helpen, en daarom bieden enkele aanvullende zorgverzekeringen een vergoeding voor andere mantelzorg (respijtzorg).

Ook is het soms mogelijk om een beroep te doen op een mantelzorgmakelaar. Deze mantelzorgmakelaar helpt bij de taken die nodig zijn om de zorg uit te oefenen.

Vergoeding mantelzorg aanvullende verzekering

Vanuit de aanvullende verzekering zijn er op diverse manieren vergoedingen voor mantelzorg:

  • Mantelzorgcursus
  • Mantelzorgmakelijker
  • Mantelzorg vervanging

Om in aanmerking voor een vergoeding te komen, hebben verzekeraars vaak wel voorwaarden. Die is vaak dat er toestemming gevraagd (en toegezegd) wordt voor de vervanging van mantelzorg. Informeer bij je zorgverzekeraar hoe dat daar precies zit.

Vergoeding per verzekeraar

In onderstaand overzicht kan je de vergoedingen vanuit de aanvullende verzekeringen van zorgverzekeraars vinden. Daar worden ook beknopt de voorwaarden genoemd, en de premie die het kost vanuit de aanvullende zorgverzekering.