Ergotherapie helpt mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking zelfstandiger te worden in het dagelijkse leven. Denk daarbij aan het aankleden, koken of wassen. Ergotherapie is geschikt voor ouderen en chronisch zieken, maar kan ook helpen bij kinderen. Ergotherapie bij kinderen kan bijvoorbeeld helpen met schrijven, toiletteren, fietsen of gymnastiek.

Vergoeding uit basisverzekering

De basisverzekering biedt een vergoeding van tien uur per kalenderjaar voor ergotherapie. Als je meer dan tien uur vergoedt wilt hebben, dan kan je daarvoor een aanvullende verzekering bovenop je zorgverzekering afsluiten.

Goed om te weten dat je voor deze vergoeding wel je eigen risico moet betalen. Kinderen tot 18 jaar betalen geen eigen risico.

Directe Toegang Ergotherapie

Vaak moet je voor een vergoeding uit de basisverzekering een verwijzing hebben. Die kan je bijvoorbeeld van de huisarts krijgen. Bij ergotherapie is dit niet nodig, door de Directe Toegang Ergotherapie (DTE).

Op voorwaarde dat de therapeut juist geschoold is, en de zorgverzekeraar dit toelaat. Neem daarvoor dus zeker eerst contact op met je zorgverlener en zorgverzekeraar.

Vergoeding aanvullende verzekering

Vanuit de aanvullende verzekering kan je je dus extra laten verzekeren voor ergotherapie. De vergoeding hiervan komen dus bovenop de 10 uur die de basisverzekering al vergoedt. Dit kan in een aantal uur zijn, of voor een maximaal bedrag. Voor de vergoeding uit de aanvullende verzekering betaal je geen eigen risico.

In onderstaande tabel kan je een overzicht vinden van de zorgverzekeraars die een vergoeding bieden voor ergotherapie. Hier zie je de verschillende modules die dat vergoeden, wat de vergoeding inhoudt en wat de bijbehorende premie is.