Als je last hebt van overgewicht, kan dieetadvies van een diëtist uitkomst bieden. Hier lees je meer over de vergoedingen van je zorgverzekering voor een diëtist en dieet(advies).

Vergoeding dieetadvies basisverzekering

Dieetadvies wordt voor een gedeelte gedekt door de basisverzekering. Zo krijg je per kalenderjaar een volledige vergoeding voor de eerste drie behandeluren. Ook is dit dieetadvies uitgesloten van eigen risico, als het advies in de ketenzorg plaatsvindt.

De ketenzorg is daarbij bijvoorbeeld COPD, CVRM of bij de diagnose van diabetes. In andere gevallen zal je wel gewoon het eigen risico moeten betalen voor de zorg uit de basis zorgverzekering.

Om de vergoeding te krijgen, zal je wel een verwijsbrief nodig hebben van je (huis)arts. Dat betekent dus dat er sprake is van medische noodzaak.

Aanvullende verzekering vergoeding diëtist

In veel gevallen zullen de eerste drie uren niet voldoende zijn om het gewenste resultaat te krijgen. Daarvoor kan je bijvoorbeeld eens kijken naar een aanvullende verzekering voor dieetadvies.

Let goed op de verschillende voorwaarden die de verzekeraars hanteren. Die kunnen erg verschillen op vergoeding (bijvoorbeeld maximaal 100 of maximaal 400 euro per jaar). Een uurtje dieetadvies kost je doorgaans 50 euro.

De vergoeding geldt overigens alleen voor advies van een diëtist. Je zal dus wel gewoon het eten moeten betalen, ook al wordt het eten voorgeschreven.

Vergoeding per zorgverzekeraar

In onderstaande tabel kan je de vergoedingen per zorgverzekeraar voor dieetproducten en preparaten vinden. Raadpleeg wel altijd de zorgpolis van de zorgverzekeraar om alle voorwaarden op een rijtje te hebben, of zoek contact met je zorgverzekeraar.