Bekkenfysiotherapie wordt gedeeltelijk via de basisverzekering vergoed. Wel is deze vergoeding heel erg beperkt. Je kan je nog extra verzekeren voor deze vorm van fysiotherapie met een aanvullende verzekering.

Wat is bekkenfysiotherapie

Binnen de fysiotherapie zijn er diverse specialisme. Bijvoorbeeld manuele therapie, of bekkenfysiotherapie. Deze fysiotherapeut helpt de patiënten die last hebben van hun lage rug, buik, bekken en bekkenbodem. Deze fysiotherapeut is ook bevoegd om inwendig onderzoek te doen bij vrouwen.

Klachten die te maken hebben met je bekken(bodem) kunnen ontstaan door een slechte plas of ontlast manier. Vooral zwangere vrouwen kunnen last krijgen van bekkeninstabiliteit als ze kortgeleden bevallen zijn. Daar geldt vaak ook een preventieve behandeling voor. Desalniettemin kunnen mannen ook te maken krijgen van klachten, en kunnen ook gewoon behandeld worden.

Vergoeding basisverzekering

Vanuit de basisverzekering bestaat er een vergoeding voor bekkenfysiotherapie. Deze vergoeding is echter wel erg beperkt.

Je krijgt als je ouder dan 18 jaar bent, een vergoeding voor 9 behandeling bij urine-incontinentie. Bij alle andere klachten zal je geen aanspraak kunnen maken op een vergoeding uit de basisverzekering. Wel kan je een aanvullend pakket hiervoor afsluiten.

Vergoeding aanvullende verzekering

Ben je op zoek naar extra dekking en vergoeding voor de bekkenfysiotherapeut? In onderstaande tabel staan de vergoedingen per verzekeraar.

Let erop dat je naar een gecontracteerde fysiotherapeut gaat. Dat wil zeggen, eentje waar je zorgverzekeraar een afspraak heeft gemaakt. Anders heb je geen recht op een vergoeding. Of je fysiotherapeut en zorgverzekeraar een afspraak hebben, kan je aan beide vragen.