Antropofie, of antropofische geneeskunde, gaat uit van de zelfgenezing van het menselijk lichaam.

Deze vorm van (alternatieve) geneeskunde ziet het lichaam als vier lagen:

 • Het fysieke lichaam
 • Het levenslichaam
 • De ziel
 • De geestelijke kern

Deze vier lagen moet altijd met elkaar in balans zijn. Zo niet, dan ontstaan er klachten en kan je bijvoorbeeld ziek worden. Een antropofisch genezer zorgt ervoor dat deze lagen weer in balans komen. Daarna zal het lichaam met zijn zelfgenezend vermogen de klachten op natuurlijke wijzen oplossen.

Vergoeding uit zorgverzekering

Vanuit de basisverzekering is er geen vergoeding voor antropofie.

Wel kan je je aanvullend verzekeren. Omdat dit een alternatieve geneeswijzen is, zal dit vaak uit dat potje van de zorgverzekeraar komen.

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding, moet je wel aan voorwaarden kunnen voldoen.

Voorwaarden vergoeding

Het is belangrijk om bij een therapeut in behandeling te zijn die lid is van een beroepsvereniging. Die beroepsvereniging moet op zijn beurt weer erkend zijn door de zorgverzekeraar. Over het algemeen worden de volgende beroepsverenigingen erkend:

 • Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen (NVAA)
 • Beroepsgemeenschap van Psychosociale Hulpverleners werkend vanuit de Antroposofie (BPHA)
 • Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën op antroposifische grondslag (NVKToag)

Daarnaast zijn er nog een aantal andere verenigingen. Neem vooral even contact met je zorgverzekeraar, om te checken welke beroepsverenigingen zij erkennen.

Verder dien je nog aan een paar andere eisen te voldoen:

 • Een antroposofische arts heeft je het geneesmiddel voorgeschreven.
 • Het geneesmiddel is geleverd door een (erkende) Nederlandse apotheek.
 • Het geneesmiddel is antroposofisch en zo opgenomen in de Z-index (kan de apotheker controleren).
 • Je hebt het middel nodig (medische noodzaak).

Vergoeding per verzekeraar

Onderstaande tabel toont de vergoedingen per zorgverzekeraar.