Als je zwanger bent, of zwanger wilt worden, is het goed om eens extra naar je zorgverzekering te kijken. De zorgbehoeften zullen namelijk aanzienlijk veranderen, al vanaf het begin van de zwangerschap. Om hier je zorgverzekering op af te stemmen, is daarom zeker aan te raden. Denk bijvoorbeeld aan de controles in het ziekenhuis, de echo’s, verloskundige zorg, de bevalling zelf en de kraamzorg. Niet alle kosten worden gedekt door de basisverzekering. Ga je een nieuwe zorgverzekering kiezen, dan is het goed om te letten op een aantal zaken.

Vergoeding basisverzekering bij zwangerschap

Iedereen is verplicht om een basisverzekering te hebben. Uit dit basispakket zijn er ook al een aantal vergoedingen voor een zwangerschap. Dat zijn de volgende punten.

Verloskundige hulp

De hulp van de verloskundige zijn de consulten die je tijdens je zwangerschap hebt. De kosten van de verloskundige of gynaecoloog zijn opgenomen in het basispakket.

Echo tijdens zwangerschap

De basisverzekering biedt ook een vergoeding voor echo’s die worden voorgeschreven door de verloskundige. Vaak zijn dit er twee, een termijnecho (wordt ook wel de 12-wekenecho genoemd), en een 20-wekenecho.

Prenatale testen

De prenatale testen worden gebruikt om te vinden of het ongeboren kind een chromosoomafwijking heeft. Als er sprake is van een medische indicatie, dan krijg je een combinatietest of een Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) vergoeding uit de basisverzekering.

Als je geen medische indicatie hebt, kan je ook zo’n test uitvoeren. Die moet je dan wel zelf betalen. Wel is er een subsidie uit de overheid, waardoor de kosten op 175 euro voor een test uitkomen.

Blijkt uit zo’n test dat er een verhoogd risico is (op een chromosoomafwijking), dan kan je een vergoeding voor een vervolgonderzoek krijgen (bijvoorbeeld een vlokkentest of vruchtwaterpunctie).

Bevalling

Als er sprake is van medische noodzaak, dan krijg je een volledige vergoeding voor een thuis- of ziekenhuisbevalling.

Als je een ziekenhuisbevalling wenst en er geen sprake is van medische noodzaak (de zogenoemde poliklinische bevalling), dan krijg je een vergoeding van 215 euro (in 2019). De daadwerkelijke kosten verschillen, omdat de ziekenhuizen hiervoor andere tarieven hanteren.

Per 2013 zijn de kosten voor de kraamhotels gelijk gemaakt aan die van de poliklinische bevalling.

Kraamzorg

Ook is er een vergoeding voor kraamzorg. Over tien dagen verdeeld na de geboorte kan je maximaal 80 uur kraamzorg als vergoeding krijgen (minimaal 24). De hoeveelheid uren verschilt per situatie. Meestal is het tussen de 45 en 50 uur.

Voor de kraamzorg thuis betaal je wel een eigen bijdrage. Deze bedraagt in 2019 4,40 euro per uur. Als je zonder medische noodzaak in een ziekenhuis verblijft en daar kraamzorg ontvangt, is de eigen bijdrage 17,50 euro per dag voor moeder en kind.

Verplicht eigen risico en zwanger

Omdat bovengenoemde zorg uit de basisverzekering komt, betaal je hier meestal wel het eigen risico voor. Er zijn een paar uitzonderingen. Naast de huisarts betaal je ook geen eigen risico voor verloskundige hulp, bevalling en kraamzorg.

Kosten voor een laboratoriumonderzoek, vervoer en nazorg vallen wel onder het eigen risico.

Aanvullend verzekeren bij zwangerschap?

Er zijn dus al wel veel vergoedingen uit de basisverzekering voor de zwangerschap. Maar niet alle kosten krijg je vergoed als je zwanger bent. Daarvoor kan je in de meeste gevallen ook nog een aanvullende verzekering voor kiezen. Die kan je overwegen, om zo de beste zorgverzekering te hebben met de meeste dekking voor je zwangerschap.

Het is goed om te bedenken of zo’n aanvullende verzekering je kosten bespaart. Als je bijvoorbeeld 50 euro extra per maand gaat betalen, kan je je afvragen of je de kosten niet gewoon beter zelf kan betalen.

Onderstaande lijst toont een aantal kosten waarvoor je je aanvullend kan verzekeren. Deze kosten maken de meeste mensen gedurende of na een zwangerschap.

Kraamzorg eigen bijdrage

Zoals boven te lezen valt, geldt er voor kraamzorg een eigen bijdrage. Er zijn diverse aanvullende verzekeringen die deze kosten (deels) vergoeden.

Poliklinische bevalling eigen bijdrage

Ook je eigen bijdrage voor een poliklinische bevalling kan je dekken. De kosten voor een bevalling zonder medische noodzaak in een geboortecentrum staat vast. Als je dit op een polikliniek in het ziekenhuis doet, verschillen de kosten.

Kraampakket

Bij een thuisbevalling heb je een kraampakket nodig. Ook voor na de bevalling is zo’n pakket noodzakelijk. Veel zorgverzekeraars zullen je zo’n pakket gratis opsturen, als je een aanvullende verzekering hebt die dat vergoedt.

Combinatietest

Bij een medische noodzaak, kan je een combinatietest laten uitvoeren. Hiervoor geldt ook een eigen bijdrage, die je met een aanvullende verzekering deels kan dekken.

Fysiotherapie

Veel vrouwen hebben ook fysiotherapie nodig na een bevalling. Met uitzondering van (bekken)fysiotherapie voor incontinentie is er geen vergoeding uit de basisverzekering. Wel kan je je aanvullend verzekeren voor fysiotherapie.

Overige vergoedingen

Verder kan je ook nog denken aan een vergoeding voor een zwangerschapscursus, lactatiedeskundige zorg, een babymassage of een TENS-apparaat.

Goed om te weten is dat er op een vergoeding uit de aanvullende verzekering geen eigen risico geldt.

Baby aanmelden

Ook een belangrijk punt voor na de zwangerschap: meld je baby aan bij je zorgverzekeraar. En doe dit binnen vier maanden na de geboorte. Als je dat niet op tijd doet, krijg je de kosten niet vergoed. Als je je kind binnen die periode hebt aangemeld, gaat de zorgverzekering met terugwerkende kracht in.

Tot 18 jaar zijn kinderen gratis meeverzekerd op de zorgpolis van de ouder. Kies daarom voor de ouder met een zorgverzekering die het meest overeenkomt met de zorgwensen van het kind.

Extra tips voor zorgverzekering en zwanger

  • Wees op tijd. Ook al je nog niet zwanger bent, maar bijvoorbeeld wel een kinderwens hebt. Alleen aan het einde van het jaar kan je overstappen van zorgverzekering.
  • Bedenk of je een aanvullende zorgverzekering nodig hebt.
  • Kijk niet enkel naar de hoogste dekking bij aanvullende verzekeringen, die kosten vaak ook heel veel geld.
  • Als je geen aanvullende zorgverzekering kiest, zorg dan dat je geld overhoudt om diverse kosten te kunnen betalen.
  • Zorg ervoor dat je naar een zorgverlener gaat met wie je zorgverzekeraar een contract heeft. Neem bij twijfel contact op met je zorgverzekeraar.
  • Als stel kan je gewoon een aparte zorgverzekering hebben. De vrouw kan dus kiezen voor aanvullende verzekeringen, terwijl de man enkel een basisverzekering heeft.
  • Vergelijk je zorgverzekering. Bijvoorbeeld met onze zorgvergelijker. Zo vind je de beste zorgverzekering bij zwangerschap, en betaal je niet te veel.