Chronisch zieken, arbeidsongeschikten, gehandicapten en ouderen hebben in sommige gevallen financiële ondersteuning nodig. Deze ondersteuning werd tot enkele jaren geregeld in de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, ook wel WTCG genoemd. Deze wet is nu afgeschaft. Wel krijgen chronisch zieken, arbeidsongeschikten, gehandicapten en ouderen die financiële ondersteuning nodig hebben, nog altijd een tegemoetkoming. Dit wordt nu echter wel anders geregeld.

Op deze pagina lees je meer over de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. Ook lees je welke regelingen deze inmiddels geschrapte wet hebben vervangen.

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, ook wel afgekort met WTCG, bood een tegemoetkoming voor chronisch zieken, arbeidsongeschikten, gehandicapten en ouderen. De financiële tegemoetkoming van de overheid moest de extra kosten die chronisch zieken en gehandicapten door hun ziekte of handicap hadden, deels dekken. Ook was er een compensatie voor arbeidsongeschikten en ouderen, vanwege hun extra zorgkosten.

De tegemoetkoming voor chronisch zieken, arbeidsongeschikten, gehandicapten en ouderen bestond uit diverse onderdelen. Zo was er niet alleen een algemene tegemoetkoming voor deze doelgroepen, maar was er ook een korting voor de eigen bijdrage. Deze korting was afhankelijk van het inkomen en de belastingaftrek.

Vervallen van de wet

De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten werd vastgesteld in het jaar 2009. Per 1 januari 2016 is de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten komen te vervallen. Het vervallen van de wet werd in juni 2014 al aangekondigd.

Het is niet zo dat chronisch zieken, arbeidsongeschikten, gehandicapten en ouderen nu geen financiële tegemoetkoming meer krijgen. Sinds het vervallen van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten moet de gemeente namelijk ondersteuning op maat bieden.

Ondersteuning op maat van de gemeente

Sinds 1 januari 2016 biedt de gemeente ondersteuning op maat aan chronisch zieken, arbeidsongeschikten, gehandicapten en ouderen. Dit gebeurt via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de bijzondere bijstand.

Wil je ondersteuning op maat krijgen van de gemeente, bijvoorbeeld omdat je chronisch ziek bent of omdat je een handicap hebt? Dan raden wij je aan om je bij je gemeente te melden. Wil je ondersteuning via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), dan moet de gemeente onderzoek doen naar jouw persoonlijke situatie. Op basis van dit onderzoek bepaalt de gemeente of je wel of geen ondersteuning krijgt via de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Heb je geen recht op ondersteuning via de Wet maatschappelijke ondersteuning? Dan betekent dit niet dat je geen financiële tegemoetkoming krijgt. Je kunt je namelijk ook bij de gemeente melden om ondersteuning te krijgen via de bijzondere bijstand. Wel moet je in dit geval aan enkele eisen voldoen. Het gaat om de volgende voorwaarden:

  • Je bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
  • Woont en verblijft in Nederland.
  • Je bent 18 jaar of ouder.
  • Hebt aantoonbaar onvoorziene en noodzakelijke kosten.
  • Je hebt kosten door bijzondere en/of dringende omstandigheden.
  • Het is niet mogelijk om je kosten op andere manieren te vergoeden.

De gemeente onderzoekt je situatie en bepaalt op basis van dit onderzoek of je wel of geen recht hebt op bijzondere bijstand.

Regelingen van de gemeente

Gemeenten kunnen chronisch zieken, arbeidsongeschikten, gehandicapten, ouderen en mensen met een laag inkomen helpen om hun zorgkosten te betalen. Gemeenten mogen zelf bepalen hoe zij dit doen. Hierbij hebben zij de keuze uit diverse regelingen. Deze regelingen worden kort beschreven in onderstaande alinea’s.

Zorgverzekering van de gemeente

De gemeente kan voor grote groepen mensen, waaronder chronisch zieken, gehandicapten en mensen met een laag inkomen, een gezamenlijke zorgverzekering afsluiten. Deze zorgverzekering wordt ook wel een collectieve zorgverzekering genoemd. Voor een collectieve zorgverzekering betaal je een lagere premie. Hierdoor worden je zorgkosten lager.

Om de collectieve zorgverzekering van de gemeente af te kunnen sluiten, moet je aan enkele voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden verschillen per gemeente. Meer weten? Neem dan contact op met je gemeente.

Extra bijdrage aan de zorgkosten

Mensen die chronisch ziek zijn, mensen die een handicap hebben of ouderen kunnen een extra bijdrage aan de zorgkosten krijgen van de gemeente. De hoogte van het bedrag dat je aan extra bijdrage krijgt, is afhankelijk van de gemeente waar je woont. Dit bedrag wordt namelijk per gemeente bepaald. Ook de voorwaarden van de extra bijdrage worden per gemeente bepaald.

Bijzondere bijstand

Zoals al eerder vermeld, kun je ook een financiële tegemoetkoming krijgen in de vorm van bijzondere bijstand. Wel moet je voor bijzondere bijstand aan enkele voorwaarden voldoen. Let op: deze voorwaarden kunnen per gemeente verschillen. Bovenstaande voorwaarden voor de bijzondere bijstand zijn algemene voorwaarden. Jouw gemeente kan extra voorwaarden hebben opgesteld voor de bijzondere bijstand.

Financiële tegemoetkoming van de gemeente

Ben jij chronisch ziek, ben je arbeidsongeschikt, heb je een handicap of ben je op leeftijd? Dan kun je een financiële tegemoetkoming krijgen van de gemeente. Wij raden je aan om contact op te nemen met de gemeente om hier meer informatie over te ontvangen. Nu kun je de gemeente vragen of je voor een van bovenstaande regelingen in aanmerking komt. Er is misschien meer mogelijk dan je denkt, dus laat de financiële tegemoetkoming zeker niet zomaar aan je voorbij gaan.