Het woonlandpakket wordt als term gebruikt voor de zorgvoorzieningen waar grensarbeiders recht op hebben. Dit is afgesproken met de EU landen, de Europees Economische Ruimte (EER) en andere verdragslanden. Grensarbeiders zijn mensen die wonen in het buitenland en in Nederland werken, of die in Nederland wonen maar in het buitenland werken.

Nederlands woonlandpakket

Als je in Nederland woont, maar werkt in het buitenland, dan dien je je in het buitenland een zorgverzekering aan te vragen. Echter, omdat je ook in Nederland woont, heb je recht op een Nederlands woonlandpakket. De dekking hiervan is gelijk aan die van de basisverzekering.

Dit zal vooral voor mensen gelden die in het oosten van het land wonen (Twente) of het zuiden (Brabant/Limburg). Daar liggen de percentages hoger van mensen die werken in het buitenland (in dit geval Duitsland of België). Omdat die landen tot de EU behoren, heb je vanuit Nederland recht op een woonlandpakket.

EU/EER woonlandpakket

Indien je werkt in Nederland, ben je verplicht om je hier te verzekeren voor zorg. Ook heb je recht op een woonlandpakket. Dit betekent dus dat je zorg kan gebruiken in het land waar je woont en in Nederland.

Gezinsleden die niet in Nederland werken, hebben niet de verplichting om een Nederlandse basisverzekering af te sluiten. Zij zullen in het land waar ze wonen een zorgverzekering af moeten sluiten.

Heb ik recht op een woonlandpakket?

Als je buiten een EU/EER of verdragsland woont, en voor een Nederlandse werkgever werken, heb je geen recht op een woonland pakket.

Het is dus belangrijk om in een EU/EER of verdragsland te wonen, en in Nederland te werken. Of andersom. In een ander geval zal je geen recht hebben op het woonlandpakket.

Mocht je werken in Nederland en in je woonland, dan moet je contact zoeken met de Sociale Verenigingsbank (SVB). Zij kunnen je verder helpen.

Wat kost een woonlandpakket?

Heb je recht op het pakket en werk je in Nederland? Dan zijn de kosten voor Nederland. Je zal wel moeten betalen voor gezinsleden ouder dan 18 jaar die niet werken. Daarvoor betaal je de Zorgverzekeringswet (Zvw) bijdrage.

Die bijdrage wordt berekend door onder meer een woonlandfactor. Hierdoor is de bijdrage afgestemd op de standaarden van het land waar je woont. Zo zal de woonlandfactor in Estland een stuk lager zijn dan die van Duitsland, en is die op zijn beurt lager dan Noorwegen.

De berekening voor de Zvw bijdrage is als volgt:

Maandelijkse premie = (Nominale bijdrage + inkomensafhankelijke bijdrage) x woonlandfactor.

De overheid stelt de nominale bijdrage vast, en uitkeringsinstanties en pensioenfondsen bepalen de inkomensafhankelijke bijdrage.

Woonlandpakket aanvragen

Voor het aanvragen van het woonlandpakket kan je contact zoeken met je eigen zorgverzekeraar. Daarnaast kan het CAK je helpen.

Voor meer informatie kan je terecht bij de SVB, het Zorginstituut Nederland of het CAK.