In sommige gevallen dien je een eigen bijdrage te betalen voor de zorg die je uit de basisverzekering gedekt krijgt. Hier lees je wat de eigen bijdrage inhoudt, en wanneer je deze moet betalen. Belangrijk is dat de eigen bijdrage en het eigen risico niet hetzelfde zijn.

Eigen bijdrage, wat is dat?

Niet alle dekkingen in de basisverzekering bieden een volledige vergoeding. Dit is door de overheid bepaalt, en verschilt dus ook niet per verzekeraar. De eigen bijdrage is in de vorm van een vast bedrag of een percentage van het totale bedrag.

Het kan ook voorkomen dat je eerst je eigen risico moet betalen, voordat je zorgverzekering een deel van de kosten vergoedt. Het overige deel kan dan bijvoorbeeld vallen onder de eigen bijdrage. Deze termen worden vaak door elkaar heen gebruikt, maar er zit wel een degelijk verschil tussen.

Eigen bijdrage betalen

Op de site van de Rijksoverheid vind je een volledig overzicht van de zorg waarvoor een eigen bijdrage geldt. Daaronder behoren bijvoorbeeld een hoortoestel, een kunstgebit, contactlenzen. brillenglazen en kraamzorg.

Om een voorbeeld te geven. Stel je hebt een hoortoestel nodig, waarvoor een eigen bijdrage geldt van 25%. Als het hoortoestel 1000 euro kost, dan dien je dus zelf 250 euro te betalen aan eigen bijdrage.
Als je in het jaar nog geen eigen risico betaalt hebt, dan zal dit ook gelden. Stel daar betaal je dan 385 euro voor, dan zit je op een totaal van 385 + 250 euro =  635 euro wat je zelf dient te betalen. Als je al eerder door je eigen risico heen bent gegaan in hetzelfde jaar, dan hoef je dat natuurlijk niet meer te betalen. Dan zouden de kosten uit eigen zak op 250 euro blijven.

Aanvullende verzekering

Tegen de eigen bijdrage kan je je soms ook verzekeren. Dit is bijvoorbeeld het geval bij kraamzorg. Er bestaat een aanvullende verzekering voor kraamzorg. Daardoor hoef je (een deel van) de eigen bijdrage niet te betalen, maar dekt de verzekering die ook voor je.