Ieder jaar verandert er weer het een en het ander aan de zorgverzekering. Op deze pagina vind je een overzicht van de veranderingen voor de zorgverzekering 2020.

Uitbreiding basisverzekering

Voor 2020 gelden de volgende veranderingen aan de basisverzekering:

 • Logeervergoeding zonder opname, voor als je drie dagen aaneengesloten een behandeling moet ondergaan.
 • Geen eigen risico meer voor het ‘stoppen-met-roken-programma’.
 • Nieuwe medicijnen tegen kanker (durvulumab en abemacicilib).
 • Eerstelijnszorg specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten.

In 2019 is de basisverzekering ook op een aantal punten aangepast:

 • Hulp bij overgewicht met Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI).
 • Vergoeding zittend vervoer voor noodzakelijk onderzoek.
 • Eerste sessies oefentherapie COPD krijgen nu ook een vergoeding.
 • Medicatie vergoeding longkankerpatiënten (abemaciclib en durvalumab, per 1 september).
 • Medicatie vergoeding MS patiënten (Fampyra, per 1 september)

Daarnaast zijn er voor 2019 nog een aantal wijzigingen:

 • Er geldt een maximum bijdrage van 250 euro per jaar voor medicatie.
 • Voedingssupplementen en paracetamol krijgen geen vergoeding meer.

Eigen risico

De afgelopen jaren is het eigen risico telkens gestegen. In 2016 bereikte het eigen risico een hoogte van 385 euro. Het jaar erop bleef het eigen risico gelijk, net als in 2020. Het nieuwe kabinet heeft het eigen risico bevroren op 385 euro, waardoor deze niet zal stijgen in de komende jaren. Daarom zal het eigen risico in 2020 ook 385 euro zijn.eigen-risico-2020

Zorgverzekeraars hebben al wel de mogelijkheid gekregen om vrijstelling te geven van het eigen risico. Dit geldt voor gezondheidsprogramma’s zoals voor diabetes en depressie. Bij het volgen van zulke programma’s hoef je geen eigen risico te betalen.

Sinds 1 januari 2017 hebben zorgverzekeraars meer mogelijkheden gekregen om dit bij meerdere programma’s toe te passen. Ze kunnen zelf beslissen of ze vervolgens de kosten van het eigen risico in rekening brengen.

Zorgpremie

De zorgpremie is de afgelopen jaren ook bijna ieder jaar gestegen, zoals in onderstaande grafiek goed te zien is. Zo steeg de premie in 2017 nog met 91 euro, in 2018 kwam daar nog eens een extra 72 euro bij op jaarbasis. Voor de zorgverzekering 2020 is de verwachting ook weer dat de zorgpremies zullen stijgen, omdat de zorgverzekeraars steeds minder reserves hebben om in te zetten. Het kabinet gaat uit van een stijging van zo’n 3 euro per maand.

nominalezorgpremie-2020

De stijging van de zorgpremie over de afgelopen jaren is aan een aantal zaken te wijten, denk daarbij aan:

 • Door nieuwe regelgeving moeten zorgverzekeraars meer reserves achter de hand houden, die ze niet in kunnen zetten om de zorgpremie daling tegen te gaan.
 • De eigen reserves van de zorgverzekeraars raken op, omdat ze afgelopen jaren veel ingezet hebben.
 • De basispakket wordt ieder jaar verder uitgebreid.
 • Kosten in de zorg nemen toe, zeker door nieuwe/dure behandelingen.
 • Mensen worden steeds ouder, en hebben meer zorg nodig.

Inkomensafhankelijke bijdrage

De inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) steeg voor iedereen met 0,05 procent in 2019. De inkomensafhankelijke bijdragen voor de Wet langdurige zorg (Wlz) bleef gelijk. Voor 2020 zien we een lichte daling. Hierdoor ziet dat er als volgt uit:

2018 2019 2020
Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (werkgeversheffing) 6,90% 6,95% 6,70%
Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (ondernemers/gepensioneerden) 5,65% 5,70% 5,45%
Inkomensafhankelijke bijdrage Wlz 9,65% 9,65% 9,65%

Zorgtoeslag

Door de stijging van de zorgpremie, zal de zorgtoeslag ook stijgen. Dit om te compenseren voor de stijging van de zorgpremie, en de koopkracht voor de mensen te behouden.

Voor 2020 zal de zorgtoeslag met maximaal 95 euro stijgen:

 • Alleenstaanden: + 67 euro
 • Meerpersoonshuishoudens: + 95 euro

Wil je weten of je zorgtoeslag kan ontvangen, en wat de hoogte daarvan is? Gebruik dan de rekenhulp van de Belastingdienst.