Heb je een klacht over je zorgverzekeraar? Dat kan zijn omdat je het niet eens bent met een vergoeding die je zorgverzekeraar biedt, of het gevoel hebben misleid te zijn. In dat geval kan je op een aantal plekken terecht om je klacht in te dienen, namelijk:

  • Je zorgverzekeraar zelf.
  • Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).
  • Stap naar de rechter.
  • De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Zorgverzekeraar

Als eerste dien je de zorgverzekeraar op de hoogte te stellen van je klacht. Elke zorgverzekeraar heeft een klachtenregeling. Probeer het eerst via deze weg op te lossen. Als dat niet werkt, zijn er nog andere mogelijkheden.

SKGZ

De stap naar de SKGZ kan je maken als je er samen met je zorgverzekeraar niet uitkomt. Het is dus van belang om eerst contact te hebben gezocht met je zorgverzekeraar over de betreffende klacht.

Deze stichting heeft twee verschillende mogelijkheden:

  • Bemiddeling door ombudsman: De Ombudsman Zorgverzekeringen kan helpen met bemiddelen tussen jou en de zorgverzekeraar. Deze bemiddeling is gratis.
  • Uitspraak geschillencommissie: Als het via de Ombudsman ook niet lukt om het geschil op te lossen, dan is er de geschillencommissie van de SKGZ. Het advies van deze commissie is bindend. Dat betekent dat beide partijen zich aan de uitkomst moeten houden. De commissie kost overigens wel geld. Dit kan je terug krijgen indien je in het gelijk gesteld wordt.

Hiervoor kan je terecht op SKGZ.nl.

Rechter

Als je niet tevreden bent met de uitslag van de SKGZ of als zij je klacht niet konden behandelen, kan je nog naar de rechter stappen.

Klachten die eerst naar de rechter gaan, worden daarna niet meer door de SKGZ in behandeling genomen.

NZa

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft ook een meldpunt (Meldpunt Nationale Zorgautoriteit). Via deze weg kan je informatie krijgen over de rechtmatigheid van de polisvoorwaarden, de facturen van zorgaanbieders, informatievoorziening en veel meer.

Zij zijn te bereiken op telefoonnummer 088 – 770 8 770 tussen 9.00 en 17.00 uur. Ook is het mogelijk te mailen, naar info@nza.nl.