Ieder jaar bepaalt de overheid de inhoud van de basisverzekering. Dit pakket wordt tijdens Prinsjesdag bekend gemaakt, en zal voor het aankomende jaar geldig zijn. Alle zorgverzekeraars dienen dezelfde dekking aan te bieden in de basisverzekering. Wel zijn ze vrij om de zorgpremie voor deze verzekering te bepalen.

De basisverzekering

Ieder jaar verandert de inhoud van de basisverzekering wel een beetje. Toch blijft het grootste deel wel hetzelfde, denk daarbij aan een vergoeding voor: geneeskundige zorg (huisarts bezoek, specialist in het ziekenhuis), fysiotherapie tot 18 jaar, tandheelkundige zorg tot 18 jaar, medicijnen, kraamzorg en ziekenvervoer. Voor een volledige lijst kan je op de site van de Rijksoverheid kijken.

Verschillende polissen

Hoewel iedere basisverzekering dezelfde dekking heeft, zijn er wel verschillen in de polis. Zo bestaan er een combinatie-, natura- en restitutiepolis. Het belangrijkste verschil tussen deze polissen is de plek waar je een vergoeding kan ontvangen. Zorgverzekeraars hebben namelijk afspraken gemaakt met verschillende zorgverleners, en daardoor krijg je bij de ene polis op meer plekken een (volledige) vergoeding dan de ander. Daar is vaak ook een verschil in de premie aan te zien.

Aanvullende verzekeringen

De dekking in de basisverzekering is bij elke zorgverzekeraar dus gelijk. Een ander gebied waar de verzekeraars zich van elkaar kunnen onderscheiden, zijn de aanvullende verzekeringen. Wat de dekking daarvan moet zijn, is niet door de overheid vastgesteld. Hier staan de zorgverzekeraars dus vrij in om hun eigen dekking vast te stellen. Bij het zorgverzekering vergelijken met aanvullende verzekeringen is het dus ook altijd van belang om goed op te letten. Niet alleen kan je een verschil in premie verwachten, maar ook in de dekking.