Ja, de basis zorgverzekering is verplicht voor iedereen die in Nederland woont of werkt. Hiermee ben je verzekerd voor de zorg uit het basispakket. Bijvoorbeeld de huisarts, de apotheek en het ziekenhuis. De basisverzekering inhoud wordt ieder jaar door de overheid vastgesteld.

Uitzonderingen

Zoals altijd, zijn er uitzonderingen op de regel. Volgens de regel is iedereen verplicht tot de basisverzekering indien zij wonen in Nederland, of loonbelasting in Nederland afdragen. Onder de volgende omstandigheden ben je ook verplicht om een basisverzekering te hebben:

  • Nederlandse ambtenaren werkzaam in het buitenland.
  • Gezinsleden van Nederlandse ambtenaren die in het buitenland werken. Op voorwaarde dat genoemde gezinsleden niet zelf werken buiten Nederland.
  • (Gezinsleden van) Nederlandse werknemers op een boot.
  • Mensen jonger dan 30 jaar die tijdelijk in het buitenland studeren en niet werkzaam zijn in het buitenland.
  • Buitenlanders die in Nederland werken.
  • Werknemers in het buitenland die rijden, vliegen of varen in dienst van een Nederlandse werkgever.
  • Vreemdelingen die een verblijfsvergunning hebben, in afwachting zijn van voortgezette toelating of rechtmatig verblijven in Nederland.

In de volgende gevallen ben je niet verplicht om een basisverzekering af te sluiten:

  • Personen in actieve militaire dienst.
  • Personen die een aantoonbaar bezwaar hebben tegen de (zorg)verzekering. Dat kan zijn om geloof- of levensovertuiging. Ook wel gemoedsbezwaarden genoemd.

Voor kinderen

Ook voor kinderen is de basisverzekering verplicht. Binnen vier maanden na de geboorte dien je je kind in te schrijven bij een zorgverzekeraar. Dit kan bijvoorbeeld op de eigen polis.

Voor kinderen tot 18 jaar hoeft geen zorgpremie of eigen risico betaald te worden.

Aanvullende verzekering niet verplicht

In tegenstelling tot de basisverzekering, is de aanvullende verzekering niet verplicht. Je kan zelf bepalen of je dit wilt gebruiken voor extra dekking die niet uit de basisverzekering komt.